Kapcsolat

Nemzetközi Programok és Alumni Központ

H-9026 Győr, Egyetem tér 1. 

(Igazgatási Épület 103.)

+36 96/613-560
exchange@sze.hu

 

 

IMAGE FILM

Események

Fényképgaléria

 

Beszámolók

Erasmusról általában


Erasmusrol_altalaban_kep32.png


       


 

1. Mi az Erasmus+ program?
2. Milyen programokban vehet részt egy hallgató az Erasmus+ keretein belül?
3. Hogyan vehet részt hallgató az Erasmus+ programban?
4. Mi a pályázat menetrendje?
5. Milyen juttatásokban részesülhet az Erasmus - diák?
6. Milyen feltételekkel vehet részt valaki a programban, ki dönt?
7. Mekkora ösztöndíjat lehet kapni és ki dönti el?
8. Mit kell tennie a "kiválasztottnak"?
9. Kitől kérhet segítséget, információt?

 

Erasmus+ programhoz kapcsolódó dokumentumok:

 

1. Mi az Erasmus+ program?


1995-ben indult az Európai Unió Socrates programja, amely az oktatás minden szintjét - az óvodai neveléstől a köz- és nyelvoktatáson át a felnőttoktatásig - támogatja. 2007-ben ez a program az Élethosszig tartó tanulás (LLP) címet kapta, melynek keretében az Erasmus (European Community Action Schemes for The Mobility of University Students) program kifejezetten a felsőoktatási intézmények fejlesztési törekvéseit segíti. 2014-ben befejeződött az LLP program és elindult az EU új projektje az ERASMUS+ A korábbi programcsomag egyes elemei eltűntek, mások gazdagodtak, de a felsőoktatást támogató ERASMUS mobilitási és partnerségi program kibővülve folytatódott, újraindult.

Az Erasmus programban akkreditált felsőoktatási intézmények számára kiírt lehetőségekről a programot koordináló Tempus Közalapítvány honlapján tájékozódhatnak.

 

lap tetejére


2. Milyen programokban vehet részt egy hallgató az Erasmus keretein belül?


A külföldi tartózkodásnak hallgatói szempontból több célja lehet:

· Hallgatói tanulmányi mobilitás

· Hallgatói mobilitás szakmai gyakorlat

 

Célország: Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

 

lap tetejére


3. Hogyan vehet részt hallgató az Erasmus programban?


A diákok nem pályázhatnak egyénileg, ezt csak a saját intézményüknél tehetik meg, amennyiben annak van érvényes Erasmus Intézményi Pályázata az adott tanévre. A Széchenyi István Egyetem 1997. év óta sikeresen pályázik, így jelenleg is érvényes pályázattal rendelkezünk, bár a támogatási összegekre  tanévenként újra kell pályázni.

Az egyetem részéről Kalamár Bianka, az intézményi Erasmus koordinátor foglalkozik a hallgatói mobilitás intézményi megszervezésével, természetesen az Erasmus szakkoordinátorok és a Nemzetközi Iroda segítségével.
Az Erasmus szakkoordinátor vagy a Nemzetközi Iroda tud felvilágosítást adni arról, hogy a hallgatót érintő szakoknak van-e mobilitási pályázata az Erasmus programon belül, és ha igen, mely országokkal és milyen intézményekkel. Közvetlenül a tanszéken is érdemes érdeklődni − különösen a szakmai gyakorlatok esetében − mert előfordulhat, hogy egyes diákcserék elsősorban tanszéki irányításúak.

 

lap tetejére


4. Általános pályázati rend az Erasmusban

 

(Az itt megadott időpontok hozzávetőlegesek, az adott tanévben változhatnak, ezért  kérjük, hogy mindig az aktuális pályázati kiírást figyelje, amit a honlapunk kezdőoldalán, a hírekben írunk ki!)

 

Pályázat meghirdetése - Január

On-line pályázat elküldése (kiegészítő igazolások leadása) - Március 8-ig

Értesítése a befogadott pályázatokról - pályázati határidőt követő 1 hét

Sorrend kialakítása - Április vége

Eredményhirdetés, ösztöndíjak kiosztása - Május eleje

Ösztöndíjas utazás megkezdése legkorábban Júliusban lehetséges.

 

lap tetejére


5. Milyen juttatásokban részesülhet az Erasmus - diák?


A legtöbb helyen és esetben az Erasmus hallgatók ösztöndíjban részesülnek. Az ösztöndíj mértéke a fogadó országtól függően eltérő lehet.

Minden Erasmus hallgató mentesül a fogadó intézményben a tandíj fizetése alól, illetve nem kell fizetnie az intézmény által nyújtott szolgáltatásokért (beiratkozás, vizsgadíj, könyvtárhasználat stb.) A térítésköteles szolgáltatásokért azonban a fogadó intézmény is kérhet költségtérítést (pl. diákigazolvány kiállítása, jegyzetek).

Nem mentesül a diák a vízum alól, amennyiben vízumköteles a kinntartózkodás. Ezt minden hallgatónak önállóan kell intéznie, de segítséget természetesen kérhet és kaphat (ld. 8. pont).

Szállást illetően a fogadó intézmény tud felvilágosítást adni, illetve a kapcsolattartó oktató, intézeti koordinátor.

A hallgató a külföldi tartózkodás ideje alatt is jogosult az itthoni tanulmányi, szociális ösztöndíjára, valamint igénybe vehetők azon ösztöndíjak is, amelyeket Magyarországon lehet megpályázni, és a hallgató tanulmányi ideje alatt kaphatja (mivel az ERASMUS hallgató a küldő intézményben is beiratkozik a külföldi ösztöndíjas időszakra). 
Fontos tudni azt is, hogy a 2001-től igényelhető Diákhitel az ERASMUS tanulmányi időszak alatt is, és a hitelt a kinntartózkodás költségeire fordíthatja.

Diákhitel információk itt.

A Széchenyi István Egyetemen működő Egyetemi Hallgatói Önkormányzat is támogatást nyújt a külföldi tanulmányok idejére, ennek részleteiről a EHÖK honlapján lehet érdeklődni.

 

lap tetejére


6. Milyen feltételekkel vehet részt valaki a programban, ki dönt?


Ha a program felkeltette érdeklődését, kérjük vegye figyelembe az alábbiakat:

Az egyetemi pályázat által megszabott feltételek mellett az ösztöndíj feltétele:

 

 • A küldő felsőoktatási intézmény ECHE tanúsítvánnyal rendelkezik.
 • A hallgató az intézményi elbíráláson megfelelt.
 • A hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (on-line felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után).(jelenleg ezt eltörölték)
 • A tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal. Az egyetlen időszak azt jelenti, hogy a szakmai gyakorlatnak ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt kell lezajlania, mint ahol a diák a tanulmányait végzi; a két tevékenységnek egymást követően kell lezajlania. A „kombinált időszakra" vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal.
 • Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap összesített mobilitási időtartam (akkor is, ha zero grant mobilitás). A korábban LLP-ben végzett mobilitási is hozzáadandó (akkor is, ha zero grant mobilitás)!
 • A külföldi tanulmányok megkezdése előtt egy tartalmilag egyeztetett, írásbeli tanulmányi szerződés megkötése. A mobilitás alatt végzett tevékenységnek illeszkednie kell a hallgató képzési tervébe.
 • A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett tanulmányi programról és eredményekről.
 • A küldő intézmény kötelessége a tanulmányi szerződésben vállalt, teljesített és igazolt tevékenységek teljes elfogadása.
 • A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására.
 • PhD hallgatók is pályázhatnak, amennyiben a célintézménnyel kötött kétoldalú szerződés rájuk is vonatkozik.
 • Csak olyan külföldi felsőoktatási intézményekben lehet tanulni, amellyel a küldő intézménynek erre vonatkozóan szerződése van. Ezen intézmények listája a Nemzetközi Programok és Alumni Központ honlapján megtalálható.
 • Szakmai gyakorlat bármely Erasmus+ célországban működő vállalkozás lehet.
 • A rendelkezésre álló lehetőségek közül a hallgató választhatja meg az érdeklődésének és nyelvtudásának legmegfelelőbbet.
 • A beadandó pályázatok formáját és a pályázati határidőket az egyetem határozza meg.
 • A hallgató saját intézményénél pályázhat a meghirdetett formában, illetve a pályázat elbírálása a központilag folyik, melynek végeredménye egy hallgatói ranglista.

lap tetejére


7. Mekkora ösztöndíjat lehet kapni és ki dönti el?


Az Erasmus+ támogatás nagyságát központilag, a program lebonyolítói döntik el a célországok árszínvonalának megfelelően.

Tanulmányi célú mobilitás aktuális évre vonatkozó ösztöndíjai itt.

Szakmai gyakorlat aktuális évre vonatkozó ösztöndíjai itt.

 

lap tetejére


8. Mit kell tennie a "kiválasztottnak"?


Legelőször is nagyon kell örülnie, mivel az Erasmus ösztöndíj csak a kiválasztottaknak, a többlet eredményt felmutató hallgatóknak jár. Ezt követően a teendőket itt találja.

 

lap tetejére


9. Kitől kérhet segítséget, információt?


Erasmus+ programmal kapcsolatos általános kérdéseit az exchange@sze.hu e-mail címre várjuk, vagy keresse fel kollégáinkat a kapcsolat menüpont alapján.

 

Tanulmányi kérdésekkel (tantárgyakkal, kreditekkel) kapcsolatosan az Erasmus szakkoordinátortól kaphat választ.

 

lap tetejére