Kapcsolat

Nemzetközi Programok és Alumni Központ

H-9026 Győr, Egyetem tér 1. 

(Igazgatási Épület 103.)

+36 96/613-560
exchange@sze.hu

 

 

IMAGE FILM

Események

Fényképgaléria

 

Beszámolók

GYIK Külföldi ösztöndíjak (Erasmus+, Egyetemi részképzés, Go East)

Alábbiakban összegyűjtöttük a hozzánk érkező leggyakoribb kérdéseket.

Kérjük, amennyiben itt nem talált válasz(oka)t kérdésé(i)re, forduljanak hozzánk bizalommal!  (erasmus@sze.hu)

On-line pályázás (Erasmus)
On-line pályázás után,
Elnyert pályázás

 


 

On-line pályázás:

• Én már kétszer nyertem Erasmus pályázatot. Most megint pályázhatok?
IGEN! Az új Erasmus+ pályázatnál egy hallgató többször is pályázhat külföldi tanulmányokra vagy szakmai gyakorlatra, de jogosultságot (ösztöndíjat) csak maximum 12 hónapra nyerhet el egy-egy oktatási ciklusban (BSc/MSc/PhD)

• A korábbi Erasmus ösztöndíjas időszakom beleszámít az új Erasmus+ időszakba?
IGEN! Az új Erasmus+ pályázatnál figyelembe kell venni a korábbi Erasmus ösztöndíjas hónapokat, de ha maradt "fehasználatlan hónapja", akkor újra pályázhat.

• Szeretnék szakmai gyakorlatra menni, de ebben a félévben diplomázok...
Az új Erasmus+ pályázat lehetőséget ad a friss diplomásoknak is részt venni szakmai gyakorlaton, a tanulmányok befejezését követő 12 hónapban, ha az Erasmus pályázatot még hallgatóként nyerték el (a diplomázás előtt, hallgatói jogviszony alatt).

• Szakmai gyakorlatra szeretnék pályázni, de még nincsen fogadócégem. Pályázhatok?
IGEN! A pályázat során csak a célországot kérdezzük, nem szükséges konkrét fogadócéggel rendelkzeni. A nyertes hallgató a pályázat eredménye után is kereshet magának fogadó céget, akár állásközvetítő segítségével is.

• Meddig és hol pályázhatok?
A következő pályázásra a pályázási határidő és információ a http://ipc.sze.hu weboldalon található pályázási időszakban

Melyik egyetemen, főiskolán tanulhatok? Hol tölthetem le a szakmai gyakorlatomat?
Erasmus tanulmányi ösztöndíj: A honlapon "Intézmények listása" link alatt találhatóak a mi egyetemünkkel szerződéses kapcsolatban álló iskolák. Ezek közül, a szaknak megfelelően választhat minden pályázó max. 3 intézményt a pályázás során.
Erasmus szakmai gyakorlat: Bármely európai uniós országbeli cégnél, intézménynél, alapítványnál... vállalhat szakmai gyakorlatot, amennyiben a cég fogadja Önt. A pályázás idején (március elejéig) még nem kell megmondani a cég nevét, csak a célországot kell beírni, ahová menni szeretne, ahol keresi a szakmai gyakorlati lehetőségeket.
Szakmai gyakorlati helyeket a SZE nem tud garantálni, azt a hallgatónak kell intézni. Segítséget a "Külföldi szakmai gyakorlati helyek" link alatt talál.

• Szakmai gyakorlatomat felhasználhatom-e a diplomához szükséges gyakorlathoz?
Igen, felhasználható, de nem kötelező. A gyakorlatot mindenképpen a pályázó szakjának megfelelő gyakorlati helyen kell letöltenie, ezt az Erasmus szakkoordinátor bírálhatja el.

• Nincs a szakomnak megfelelő tudományterület abban az iskolában, amelyikben szeretnék tanulni.
Meg kell nézni az iskola honlapját, hogy kínál-e olyan szakot, tantárgyat külföldi diáknak, amelyiken tanulni szeretne. Ha igen, lehet pályázni, de a fogadó intézménynek joga van elutasítani azt a diákot, aki nem a szerződéses szakról menne.

Nincs a listában az az egyetem ahol tanulni szeretnék.
Lehetőség van a lista bővítésére hallgatói kezdeményezés esetén. Ekkor a kiválasztott iskola nemzetközi osztályával a hallgatónak kell felvennie a kapcsolatot és ha pozitív választ kap vissza (tehát ha a választott iskola fogadná a hallgatót külföldi tanulmányokra), ebben az esetben a SZE felveszi a kapcsolatot az intézménnyel a szerződés ügyében (Kérjük a pozitív válaszlevelet továbbítani a Nemzetközi Irodához).

• Milyen nyelven tanulhatok/tölthetem a szakmai gyakorlatot?
Ön milyen nyelven tud/akar tanulni? Csak olyan intézményt válasszon, ahol fogja tudni a tanulmányi, gyakorlati kötelezettségeket teljesíteni (oktatást követni és levizsgázni). Az adott intézmény honlapján tudja megnézni, hogy milyen nyelve(ke)n kínálnak tantárgyakat. Az önélletrajzot azon a nyelve(ke)n kell beadni (max. 3).

• Számít a pályázat elbírálásakor, hogy melyik intézményt/vállalatot választottam?
Nem. A kitöltött pályázati adatlapban feltüntetett adatokat (tanulmányi eredmény, nyelvtudás, tanulmányokon kívüli tevékenység stb) egy előre meghatározott — megnyitható itt — szempontrendszer szerint értékeljük. Az így kialakult sorrend szerint kapnak ösztöndíjat a hallgatók a választott intézménybe/vállalathoz. Tanulmányi ösztöndíj esetében amennyiben többen is ugyanazt az intézményt választották, de az iskola nem tud annyi fő hallgatót fogadni, a listában előbbre álló hallgató választhat először, majd a második stb. Amennyiben a „kedvenc” helyet már a listában előrébb helyet foglaló hallgatók feltöltötték, másikat kell választani. A pályázat eredményét nem befolyásolja, hogy ki melyik intézmény választotta.
 
• Befolyásolja pontjaim számát, hogy melyik országot jelölöm meg, melyik szemeszterben szeretnék kiutazni, milyen tagozatos és milyen szakos vagyok?

Nem. A pontozást semmilyen formában nem befolyásolja, hogy hová szeretnének kiutazni (mely intézménybe, mely országba, mely nyelvterületre), hogy melyik szemeszterben szeretnének kiutazni, hogy tanulmányi vagy gyakorlati ösztöndíjra jelentkeztek, nem teszünk különbséget a nappali és levelező tagozatos hallgatók között, mindenki a saját szaktársával "versenyez" (ld. lentebb). Csak a pontozási szempontok számítanak.

• Hol és mikor található meg a pontozási szempontrendszer?
A szempontrendszert az Erasmus Bíráló Bizottság állítja össze, a honlapon az Erasmus menüpont alatt az "Bírálati szempontok" alatt található.

• Hogyan tölthetjük ki az on-line jelentkezést?
A kitöltési pályázati útmutató segítséget nyújt az egyes rovatok kitöltéséhez (megnyitható itt), kérjük, figyelmesen olvassák el. Pl. milyen tevékenységek számítanak bele a társadalmi munkába, milyen nyelveket számítunk bele a végeredménybe, tanulmányi átlagot kinek kell beírnia.

• Hány hónapra utazhatok ki?
Tanulmányi ösztöndíj: Kérjük, hogy az intézményi listában található adatokat figyelmesen olvassák el. Ott található meg az is, hogy az intézmény mennyi időre fogadja a hallgatót. Ha az intézmény 4-5 hónapra fogad hallgatót, nem utazhatnak ki 3 hónapra, mert nem tudnak levizsgázni, a fogadó intézmény nem állítja ki a bizonyítványukat, így az ösztöndíjat vissza kell fizetni. Minden esetben ellenőrizzék, hogy az adott intézményben hány hónap a szemeszter, és az itthoni teendőik megengedik-e, hogy addig távol legyenek! Ennél hosszabb időre (pl. egy teljes tanév) tervezhetik a kiutazást, de támogatást egyelőre csak egy szemeszterre tudunk pályáztatni.
Szakmai gyakorlat: 2014/15 tanévtől kezdődően az Erasmus+ programban min. 2 hónapra kell kiutazni. A gyakorlati idő hossza a fogadó cégtől függ, az ösztöndíj mértéke az adott évben rendelkezésre álló forrástól.

Egy-egy tanulmányi ciklus alatt az összes Erasmus+ státuszban külföldön töltött hónapok száma maximum 12 hónap lehet.

• Mi a teendő, ha mégsem tudok a következő évben kiutazni?
A kiutazás időpontjáig sok minden változhat, akár személyes okok, akár egyetemi változások. Ha elnyerte az ösztöndíjat és a bejelölt helye(ke)n nem tudják Önt fogadni (pl. betelt a létszám), lehetősége van másik intézményt választani. A kiutazás előtt mindenképpen fel kell venni a kapcsolatot a fogadó intézménnyel. Ha egyáltalán nem tud kiutazni, az ösztöndíjszerződés megkötéséig visszamondható az ösztöndíj.

• Milyen nyelvvizsga kell az ösztöndíj elnyeréséhez?
NEM SZÜKSÉGES NYELVVIZSGA a pályázáshoz, ugyanakkor a pályázat beadása során plusz pont jár a feltöltött nyelvvizsgák után.

• Mi a teendő, ha nem sikerül feltölteni a csatolt dokumentumokat?
ÉRVÉNYTELEN PÁLYÁZÁS: motivációs levél és/vagy idegen nyelvű önéletrajz(ok) hiánya. Amennyiben a feltöltés során problémája van, jelezze a erasmus@sze.hu e-mail címre, hogy segíthessünk.

• Melyik átlagot írjam be?
Bármely ösztöndíjra jelentkezik, bármilyen szinten (BsC vagy MsC), minden esetben a BsC tanulmányainak kumulált korrigált kreditindexét vesszük figyelembe.
Csak abban az esetben kell kitöltenie, ha BsC tanulmányait nem a SZE-n végezte. A beírt kumulált korrigált kreditindexet igazolnia kell a BsC diplomáját kiállító intézmény TO-járól hozott eredeti dokumentummal, melyet a Nemzetközi Irodában kell leadni az adott határidőig.
Ha tanulmányait végig a SZE-n végezte, akkor a pályázási rendszer automatikusan hozzárendeli pályázatához a NEPTUN-ból a kumulált korrigált kreditindexét.
Ez az átlag a tanulmányai során megszerehető és az eddigi megszerzett kreditekből számított átlagot jelenti figyelembe véve a szemeszterek számát.

Kiutazhatok akkor is, ha a SZE-n már minden tantárgyat teljesítettem?
Az Erasmus tanulmányi ösztöndíj feltétele az aktív hallgatói jogviszony. Ezt csak tantárgy felvétetllel tudja produkálni (pl. szakdolgozati félév). Itthon 2, külföldön min. 15 kreditnyi tárgyat fel kell vennie összesen és abból minimálisan teljesíteni kell szakmai tárgyakból min. 15 kredit értékben külföldön. Ahhoz hogy aktív legen a hallgatói jogviszonya, min. 1 tantárgyat kell itthon felvenni (így maradhat aktív hallgatói jogviszonya). Ha már nem tud új tantárgyat felvenni itthon, teljesítette az abszolváláshoz szükséges kreditpontokat, nem tud pályázni tanulmányi Erasmus ösztöndíjra, csak a diploma utáni szakmai gyakorlatra.

 

vissza a lap tetejére

 


 

On-line pályázás után

 

• Mikor lesz végső eredmény?
Április közepén-végén várható egy sorrend, mely tájékoztató jellegű.

Minden szak együtt pályázik?
Minden hallgató csak a szakcsoporttársaival „versenyez”.
A következő szakcsoport szerint állítunk fel listát: 
- Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar szakjai
- Apáczai Csere János Kar szakjai
- AHJK: műszaki menedzser,
környezetmérnöki, mérnök tanári szakok
- GVIK: informatikai és villamosmérnöki, gépész- és
járműmérnöki szakok
- ÉÉKK: épító- és építészmérnöki, infrastruktúramérnöki,
- Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar szakjai
- Egészség- és Sporttudományi Kar szakjai
- Művészeti Kar szakjai
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar szakjai

 

 

vissza a lap tetjére

 


 

Elnyert pályázás:

• Ki utazhat ki?
MINDEN ÉRVÉNYES PÁLYÁZÓ kiutazhat külföldre. Az Erasmus ösztöndíjasokat megilletik az Erasmus jogok (tandíjmentesség, tantárgyak/szakmai gyakorlat elfogadtatása).

 

Mikor mehetek ki?
Az elnyert ösztöndíjat az adott tanév végéig (augusztus 31-ig) lehet felhasználni.

Hogyan kapom meg az ösztöndíjat, és mire költhetem?
Az ösztöndíjat támogatási szerződéskötéskor utalunk (kiutazás előtt javasolt megkötni). Arra a bankszámlára, amit a pályázati adatlapban feltüntettek, vagy kiutazás előtt a szerződéskötéskor megadott bankszámlára. KIZÁRÓLAG A HALLGATÓ NEVÉRE SZÓLÓ SZÁMLÁRA TUDUNK UTALNI! Az ösztöndíjjal elszámolni nem kell, számlákkal nem kell igazolni, hogy mire fordították (utazás, szállás, megélhetés stb.)

• Pályázhatok más ösztöndíjakra, javadalmazásra stb.?
A SZE által kiírt külföldi ösztöndíjpályázatokon egy időszakra csak egy pályázaton lehet indulni. Egymás utáni félévekben lehet két pályázaton indulni. A SZE ösztöndíjak azonban nem zárnak ki egyéb, nem SZE ösztöndíjpályázatokat (kivéve: Erasmus pályázat esetén egyéb EU által támogatott ösztöndíjat nem kaphat a hallgató) Javasoljuk, hogy az EHÖK-nél, lakcím szerinti önkormányzatnál, a fogadó intézmény/vállalatnál kérdezzék meg a további ösztöndíjak lehetőségét.

• Kapok majd külföldön kollégiumi elhelyezést?
A fogadó intézmények különböző szolgáltatásokat nyújtanak (kollégiumi elhelyezés, kaució kérés, diákigazolvány, kedvezmények stb.) A fogadó intézmény honlapján lehet utána nézni.

• Hogyan tudom elismertetni a külföldön teljesített tatárgyaimat?
Optimális esetben a külföldi tárgyakat itthon el tudja ismertetni, valamely (tantervében szereplő) magyar tárgy helyett. Ha nincs ilyen tárgy, akkor a külföldön teljesített tárgyak a NEPTUN-on keresztül az indexébe és az oklevélmellékletbe belekerülnek.

• Mennyi kreditet kell itthon és külföldön teljesítenem?
Az Erasmus tanulmányi ösztöndíj feltétele az aktív hallgatói jogviszony. Ezt csak tantárgy felvétellel tudja produkálni (pl. szakdolgozati félév). Itthon 2 és külföldön min. 15 kreditnyi tárgyat fel kell vennie összesen és abból minimálisan teljesíteni kell szakmai tárgyakból min. 15 kredit értékben külföldön. Ahhoz hogy aktív legyen a hallgatói jogviszonya, min. 1 tantárgyat kell itthon felvenni (így maradhat aktív hallgatói jogviszonya). Ha már nem tud új tantárgyat felvenni itthon, teljesítette az abszolváláshoz szükséges kreditpontokat, nem tud pályázni tanulmányi Erasmus ösztöndíjra, csak a diploma utáni szakmai gyakorlatra.

• Mit jelent, hogy aktív hallgató legyek?
Az Erasmus ösztöndíj elnyerésekor feltétlenül szükséges, hogy aktív féléves legyen a kiutazó hallgató. Az aktív félév feltételeiről a szakjának megfelelő Tanulmányi Osztályon kell érdeklődni.

• Mi a teendőm, ha változnak az adataim?
Az on-line pályázáskor felvitt adatok változhatnak (lakcím, bankszámlaszám…), kérjük legkésőbb az ösztöndíjszerződéskor jelezze!

Mit tegyek, ha elnyertem az ösztöndíjat?
A szerződéskötés és kiutazási teendők letölthetők itt.

 

Bármilyen további kérdéssel kérem, forduljanak hozzánk, 
NE HAGYATKOZZANAK A SZÓBESZÉDEKRE, a társaktól hallott információkra!
(erasmus@sze.hu)

vissza a lap tetejére