test - I won the scholarship

The page is still being formatted. Thank you for your patience.

 

Work_in_progress.jpg

 

 

 

 

 

 

before_departure2.png

 

 

Kérdőív kitöltése: link

Filled blank-ot töltsd fel ide: link

 

On-line TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁS anyaga itt.

Fogadó intézmény honlapján:

 • határidők ellenőrzése 
 • aktuális tantárgylista tanulmányozása (vagy bekérése a fogadó Intézménytől)

 

Jelentkezés a fogadó intézménynél:

online jelentkezési folyamat elvégzése: kitöltési útmutató szerint vagy a partner által kapott tájékoztató szerint a határidők betartásával

Kérdések a fogadó intézményhez:

 • időpontok
 • szállás
 • tantárgylista (ha nincs a honlapon, vagy nem egyértelmű)
 • pontos érkezési – távozási idő

 

Sikeres jelentkezést követően: 

szakvezetői és szakkoordinátori engedély kitöltése és aláíratása 

(A sablon a letölthető dokumentumok menüpont alatt található.)

Learning Agreement (LA) kitöltése és aláíratása 

Kérjük, olvassák el a Learning Agreement kitöltési útmutatóját!
(A sablon  a letölthető dokumentumok menüpont alatt található.)

A tárgyak elfogadtatásáról szóló összefoglalót itt találják.

 

Itthoni tanulmányok:

 • aktuális félévre beiratkozni
 • halasztani, passziváltatni nem lehet
 • kedvezményes tanrendet (ha szükséges) időben elintézni Tanulmányi Osztályon!
  Kérelmek módjáról, beadási határidőről bővebb információ: TO/NEPTUN

 

Utazás előtt (kb. 1 hónappal):

- Európai Biztosítási Kártya igénylése és/vagy betegség-baleset-poggyász biztosítás megkötése

- egyszeri utazási hozzájárulási kérelem leadása az EHÖK felé (AKIK – Új-Tudástér I. emelet)

 

A Nemzetközi Irodában (NPAK) (IG 103) az ösztöndíjszerződés megkötése az elnyert támogatásról, amelyhez az alábbi dokumentumok leadása szükséges:

 • mindkét intézmény által aláírt Learning Agreement leadása
 • aláírt szakvezetői/szakkoordinátori engedély leadása 
 • on-line kitöltött adatlap

 

Az ösztöndíj összegének kiutalását a szerződés aláírása után tudjuk elindítani.

 

Az ösztöndíjat két részletben utalja ki az egyetem:

 • 90 %-os összegét a szerződés aláírásakor
 • fennmaradó 10 %-ot a mobilitás lezárásakor

 

2.png

Módosítás (pl.tantárgymódosítás/hosszabbítás) esetén egyeztetni kell a szakkoordinátorral.

A változást bejelentő (During the Mobility) Learning Agreement-en fel kell tüntetni a változásokat, az aláírt LA-t az NPAK-ba eljuttatni.

(A sablon lejjebb, a letölthető dokumentumok menüpont alatt található.)

Ha bármi gond adódna, az NPAK-nak kell jelezni.

 

Előre nem látott események miatt a minimális 15 kredit megszerzése akadályokba ütközik, mihamarabb jelezze felénk a problémát, hogy orvosolni tudjuk.

Ha nem sikerülne megszerezni a min. 15 kreditet, kérjük az alábbiak szerint járjon el:
   1. lépés: azonnal jelezni a problémát a NPAK-nak az exchange@sze.hu e-mail címen.
   2. lépés: azonnal jelezni a problémát a szakkoordinátornak, akinek az elérhetőségét itt találja meg: szakkoordinátorok
                  A szakkoordinátor
az adott helyzettől függően és saját belátása szerint állapíthatja meg az alábbi szankciókat:

                              - Igazolás kérés az aktív óralátogatásról
                              - Összefoglaló tanulmányok leadása az adott tárgy tartalmáról
                              - Összefoglaló leadása a nemzetközi mobilitásról
                              - Aktív önkéntes hallgatói munka a mobilitás promóciója, nemzetközi hallgatók asszimilációja érdekében.


                     

 

3.png

- Letter of participation” aláíratása a fogadó intézménnyel (ez a dokumentum a tanulmányi időszakot igazolja)

- „Certificate/Transcript of records” leadása (ez a odkumentum a teljesített tárgyakat tartalmazza a megszerzett eredményekkel, kreditekkel)

A Transcript of Records dokumentumot általában a fogadó intézmény a saját sablonja alapján állítja ki. Amennyiben nem lenne ilyen sablon, a Learning Agreement After the Mobility része felel meg a Transcript-nek, tehát ezt tudják használni.

- utazási számla ellenében felvehető támogatás elszámolása az EHÖK-nél

- egyéni, képes beszámoló elkészítése a weboldalra, kiadványba