Kapcsolat

Nemzetközi Programok és Alumni Központ

H-9026 Győr, Egyetem tér 1. 

(Igazgatási Épület 103.)

+36 96/613-560
exchange@sze.hu

 

 

IMAGE FILM

Események

Fényképgaléria

 

Beszámolók

Információk kiutazó hallgatók számára

Az alábbi letölthető dokumentumok segítik a tájékozódásban, ügyintézésben:

2022/23 tanévre szóló tájékoztató anyag

 

TANULMÁNYI út (Erasmus, Go-East, Egyetemi részképzés):

1. Tennivalók összefoglalása

2. Engedély (igazolás) nyomtatvány tanulmányi ösztöndíjat nyert hallgatók számára 
Szakfelelősök listája (belépés után) itt, kari koordinátorok listája itt.

3. Learning Agreement

- kiutazás előtt

- változás bejelentő (ha szükséges)

- kiutazás után (csak ha hiányzik a bizonyítvány)

 

A mobilitás félévében legalább 30 kreditet fel kell venni a SZE-n felvett kreditekkel együtt, melyből minimum 15 kredit a külföldi szakmai tárgy(ak)ból tevődik össze. Amennyiben egy hallgató nem teljesíti a külföldi egyetemen a minimálisan előírt kredit mennyiséget (15), az az ösztöndíj részleges vagy teljes visszafizetését vonhatja maga után, a körülmények vizsgálatát követően. A hazai teljesített kreditek száma nem befolyásolja az ösztöndíjszerződést.

A Learning Agreement A jelű táblázatába a külföldön felvett tárgyak listáját kell beírni, a B jelű táblázatba az A táblázat tárgyai közül az idehaza elismert tárgyak magyar megfelelőjét. Ha nincs magyar megfelelője, akkor az A táblázat tárgyát kell ismételten beírni.

A Széchenyi István Egyetem minden külföldön megszerzett kreditpontot elismer és bevezet a hallgató NEPTUNjába, függetlenül attól, hogy azt a hazai tanulmányokba be tudja-e egy magyar tárgyként számíttatni vagy sem.
Ha a tárgynak nincsen magyar megfelelője, akkor az idegennyelvű tárgy kerül be. A Learning Agreement A jelű táblázatában szereplő tárgyak közül mindegyiket szerepeltetni kell a B jelű táblázatban. Ha van magyar megfelelője akkor a magyar tárgyként, ha nincs, akkor a külföldi tárgy nevét.

4. Kreditátviteli kérelem Ha egy későbbi szemeszter során szeretné elismertetni a külföldön szerzett krediteket, akkor Kreditátviteli kérelmet kell az elismertetés szemeszterében benyújtania.

5. Kedvezményes tanulmányi rend (Ha az ösztöndíjas félév során vett fel olyan tárgyakat, melyeken az ösztöndíjas szemeszterben a tanórákon személyesen nem tud megjelenni (és nem kért rá vendéghallgatói jogviszonyt, mert (még) nem tudja a tárgyat elismertetni),  kedvezményes tanulmányi rendet kell kérnie.

6. Beszámolók:
- Erasmus ösztöndíj esetén on-line beszámoló:
Részletes információt (felhasználónév, jelszó) minden kiutazó hallgató automatikusan generált e-mailben fog megkapni. Kérem ellenőrizze e-mail fiókját és ha a szerződésben megadott e-mail címtől eltérőt használ, jelezze!

- Go-East és Egyetemi részképzés esetén: beszámoló

7. Letter of participation

8. Transcript of records - korábbi tanulmányi eredményekről angol nyelvű kredit-igazolást a Tanulmányi Osztályról lehet igényelni (amennyiben a fogadó intézmény kéri)

9. Utasbiztosítási csomag

A Széchenyi István Egyetem által kezelt ösztöndíjakban részesülő hallgatóknak kötelező az ösztöndíjas utazás idejére biztosítást kötni.
Tanulmányi utazás esetén elegendő az Európai biztosítási kártya (mely az adott ország állampolgáraival egyenlő mértékű és feltételű egészségügyi szolgáltatást biztosít), illetve ajánlott egy kiegészítő betegség-baleset-poggyász biztosítás.

Külföldi ösztöndíjasok számára több biztosító nyújt már szolgáltatást, minden hallgató saját maga döntheti el, melyik szolgáltatást veszi igénybe. Kérjük nézzen körül az ajánlatok között és körültekintően járjon el a választás során.

 

 

 

SZAKMAI GYAKORLAT:

1. Tennivalók összefoglalása

2. Engedély (igazolás) gyakorlati ösztöndíjat nyert hallgatók számára 

3. Learning Agreement for Traineeship (Háromoldalú szerződés a fogadócég - hallgató - SZE között) Teljes!

3.1. Learning Agreement for Traineeship kiutazás előtt

3.2 Learning Agreement for Traineeship változásbejelentő (ha szükséges)

3.3 Learning Agreement for Traineeship zárás (Szakmai gyakorlat igazoló jelentése)

4. Kedvezményes tanulmányi rend

5. On-line beszámoló
Részletes információt (felhasználónév, jelszó) minden kiutazó hallgató automatikusan generált e-mailben fog megkapni. Kérem ellenőrizze e-mail fiókját és ha a szerződésben megadott e-mail címtől eltérőt használ, jelezze!

6. Letter of participation

7. Transcript of records - korábbi tanulmányi eredményekről angol nyelvű kredit-igazolást a Tanulmányi Osztályról lehet igényelni (amennyiben a fogadó intézmény kéri)

8. Utasbiztosítási csomag

A Széchenyi István Egyetem által kezelt ösztöndíjakban részesülő hallgatóknak kötelező az ösztöndíjas utazás idejére biztosítást kötni.
Szakmai gyakorlat esetén az Európai Biztosítási kártya (mely az adott ország állampolgáraival egyenlő mértékű és feltételű egészségügyi szolgáltatást biztosít), és az ajánlott betegség-baleset-poggyász biztosítás mellett kötelező a felelősségbiztosítás is (ha a fogadó intézmény ezt nem vállalja át), mely a szakmai gyakorlat ideje alatti munkavégzés során esetleg bekövetkező sajnálatos eseményekre nyújt fedezetet.

Külföldi ösztöndíjasok számára több biztosító nyújt már szolgáltatást, minden hallgató saját maga döntheti el, melyik szolgáltatást veszi igénybe. Kérjük nézzen körül az ajánlatok között és körültekintően járjon el a választás során.