SZE Erasmus+ pályázati eljárás a koronavírus magyarországi megjelenésével kapcsolatban

 

Erasmus+ pályázati eljárás a koronavírus magyarországi megjelenésével kapcsolatban

 

 

Az Erasmus+ ösztöndíjat koordináló nemzetközi iroda, a Tempus Közalapítvány is közzétette a honlapján az egészségügyi vészhelyzet időtartamára vonatkozó útmutatóit. (Lásd itt.)

Ennek értelmében részleteiben módosultak az eddigi rendelkezések a Széchenyi István Egyetem útmutatóiban is. Kérem, legyenek szívesek újra átolvasni az Önökre vonatkozó változásokat (pirossal jelöltük a kiegészítéseket).

 

A Széchenyi István Egyetem 4/2020. számú rektori-kancellári körlevele szerint 2020. március 12-től, visszavonásig törölték az összes nemzetközi mobilitást. Az intézkedés a megvalósítás alatt álló 2019/2020 Erasmus mobilitási pályázatot és az abban résztvevő egyéni mobilitásokat az alábbiak szerint érinti:

1.     Útmutató oktatók/dolgozók számára, akik megkapták a szerződés szerinti ösztöndíjukat

2.   Útmutató hallgatók számára, akik külföldön töltik az ösztöndíjas idejüket és haza KELL utazniuk vagy haza SZERETNÉNEK utazni

3.  Útmutató hallgatók számára, akik külföldön töltik ösztöndíjas idejüket és folytatni/hosszabbítani szeretnének

4.  Útmutató ösztöndíjat elnyert, de még nem kiutazott hallgatók/oktatók/dolgozók számára


1. Útmutató oktatók/dolgozók számára, akik megkapták a szerződés szerinti ösztöndíjukat:
(A Tempus Közalapítvány 1. számú oktatói, dolgozói útmutatója vonatkozik Önre.)

1.1. Kérjük, a fenti körlevél értelmében az utazásukat minden esetben szíveskedjenek elhalasztani. Az elnyert ösztöndíjat a projekt futamideje alatt (jelenleg 2020. augusztus 31-ig) lehet felhasználni, ha a későbbiekben lehetősége nyílik rá. Kérjük a halasztást szíveskedjen az inagy@sze.hu email címen jelezni.

A Széchenyi István Egyetem kérelmezte a 2019/2020 évi Erasmus+ mobilitási pályázatának megvalósítási idejét 2021. május 31-ig meghosszabbítani. Amint lesz eredmény a kérelmünk elbírálásáról, azonnal jelezni fogjuk.

1.2. Amennyiben az utazási korlátozás miatt már nem tudja megvalósítani a kiutazását, meghiúsul a mobilitása, amit kérünk jelezni az inagy@sze.hu e-mail címre.

1.3. Meghiúsult utazás esetén az esetlegesen már a kifizetett ösztöndíjat vissza kell fizetni a Támogatónak (Széchenyi István Egyetem).

1.4. Az Erasmus+ pályázatokat koordináló intézmény, a Tempus Közalapítvány a jelenleg kialakult nemzetközi egészségügyi helyzet miatt törölt utazásokat "vis maior" meghiúsulásnak ítélte meg. Mindez azt jelenti, hogy egyéni méltányossági kérelmet nyújthat be az ösztöndíjas, hogy ne érje pénzügyi hátrány a meghiúsult kiutazás miatt. 

1.5. Amennyiben már költségei merültek fel a kiutazással kapcsolatban (szállás, utazás stb.) Minden esetben törekedjen az utazását elhalasztani. (Kérje meg utazási irodáját, szállásadóját…, hogy a meglévő foglalását törölje, vagy igyekezzen kilátásba helyezni, hogy repjegyét, szállását… másik időpontra fogja átíratni.)

1.6. Amennyiben nem sikerült módosítani az utazási feltételeket, kérem, szíveskedjen méltányossági kérelmet benyújtani. A kérelemnek benyújtási határideje nincs. Meghiúsult és méltányossági eljárással lezárt mobilitás esetén a 2019/2020-as mobilitást lezárjuk, nincs mód a mobilitás újbóli megvalósítására 2019/20 tanévben. Az új pályázati fordulóban 2020/2021-es tanévre 2020. szeptemberében lesz várhatóan lehetőség újra pályázni.

1.7. Az eddig beérkezett méltányossági kérelmeket ennek megfelelően fogjuk kezelni.

1.8. A kérelemhez a mellékelt formanyomtatványt javasoljuk használni. A kérelemben kérem, írja le, hogy pontosan mit kérvényez és szíveskedjen azt iratokkal, számlákkal, bizonylatokkal és visszatérítéssel kapcsolatos levelezéssel alátámasztani! A kérelmet szíveskedjen aláírni, beszkennelni és a csatolt dokumentumokkal együtt eljuttatni az inagy@sze.hu e-mail címre.

1.9. A kérelmeket az előírás szerint továbbítjuk a Tempus Közalapítvány felé a SZE Erasmus Bizottság javaslatával. Minden egyes kérelmet egyénileg fognak elbírálni. A felmerült és indokolt költségeket remélhetőleg megtérítik, mely esetben csak a fennmaradó összeget kell visszafizetni.

1.10. A Tempus Közalapítvány döntésének megfelelően fogjuk küldeni az ösztöndíjasnak a válaszlevelet, a visszafizetés részleteivel együtt.

1.11. Amennyiben teljes mértékben meghiúsul a támogatott kiutazása (és nem kért méltányossági eljárást), de a projekt futamideje alatt lehetősége lesz a mobilitás megvalósítására, igényt lehet benyújtani az új utazás támogatásra. A Széchenyi István Egyetem kérelmezte a 2019/2020 évi Erasmus+ mobilitási pályázatának megvalósítási idejét 2021. május 31-ig meghosszabbítani. Amint lesz eredmény a kérelmünk elbírálásáról, azonnal jelezni fogjuk.

 

2. Útmutató hallgatók számára, akik külföldön töltik az ösztöndíjas idejüket és haza KELL utazniuk vagy haza SZERETNÉNEK utazni: 
(A Tempus Közalapítvány 4. vagy 5. számú hallgatói útmutatója vonatkozik Önre.)

2.1. Kérjük figyelje a fogadó intézmény és  a fogadó ország jelenlegi helyzet szerinti tájékoztatását és az adott szabályok szerint járjon el.

2.2. Amennyiben tanulmányait, szakmai gyakorlatát a szerződésben rögzített határidő előtt megszakítja, meghiúsul a szerződéses mobilitás, amit kérünk jelezni az inagy@sze.hu e-mail címre.

2.3. Meghiúsult utazás esetén a kifizetett ösztöndíjat vagy annak időarányos részét vissza kell fizetni a Támogatónak (Széchenyi István Egyetem).

2.4. Az Erasmus+ pályázatokat koordináló intézmény, a Tempus Közalapítvány a jelenleg kialakult nemzetközi egészségügyi helyzet miatt törölt vagy megszakított utazásokat "vis maior" meghiúsulásnak ítélte meg. Mindez azt jelenti, hogy egyéni méltányossági kérelmet nyújthat be az ösztöndíjas, hogy ne érje pénzügyi hátrány a meghiúsult kiutazás miatt.

2.5. Amennyiben már költségei merültek fel a mobilitással kapcsolatban (szállás, utazás stb.) lehetősége van méltányossági kérelmet benyújtani.

2.6. A kérelemhez a mellékelt formanyomtatványt javasoljuk használni. A kérelemben kérem, írja le, hogy pontosan mit kérvényez és szíveskedjen azt iratokkal, számlákkal, bizonylatokkal és visszatérítéssel kapcsolatos levelezéssel alátámasztani! A kérelmet szíveskedjen aláírni, beszkennelni és csatolt dokumentumokkal együtt eljuttatni az inagy@sze.hu e-mail címre.

2.7. A kérelmeket az előírás szerint továbbítjuk a Tempus Közalapítvány felé a SZE Erasmus Bizottság javaslatával. Minden egyes kérelmet egyénileg fognak elbírálni. A felmerült és indokolt költségeket remélhetőleg megtérítik, mely esetben a fennmaradó összeget kell visszafizetni.

2.8. A Tempus Közalapítvány döntésének megfelelően fogjuk küldeni az ösztöndíjasnak a válaszlevelet, a visszafizetés részleteivel együtt.

2.9. Az ösztöndíjas szerződés lezárása a továbbiakban a weboldalunkon található útmutató szerint történik (alábbi teendők listája alapján.)

2.10. Az ösztöníjas szerződés lezárásához kérem, szíveskedjen beszerezni a fogadó intézménytől a kitöltött és aláírt Letter of Participation nyomtatványt és lehetőleg egy igazolást a tanulmányi/szakmai tevékenységéről (Pl. Transcript of Records/Óralátogatási igazolás).

2.11. Hazautazását illetően kérjük, hogy az aktuális beutazási és járványügyi előírások alapján szíveskedjen eljárni. 

2.12. Ha folytatni tudja a szakmai programot itthonról is, mert a külföldi egyetem/partner erre lehetőséget biztosított, akkor folytassa és zárja le eredményesen az időszakot. Mobilitási ösztöndíj azonban csak az igazolhatóan külföldön töltött időtartamra tudunk biztosítani.

 

3. Útmutató hallgatók számára, akik külföldön töltik ösztöndíjas idejüket és folytatni/hosszabbítani szeretnének: 
(A Tempus Közalapítvány 3. számú hallgatói útmutatója vonatkozik Önre.)

3.1. Amennyiben a Covid-19 járványügyi helyzet nem befolyásolja ösztöndíjas tanulmányútjának megvalósítását és nem szeretné megszakítani a mobilitását, folytassa tanulmányait, szakmai gyakorlatát a szerződéses időtartam végéig.

3.2. Hazaérkezés után zárja az ösztöndíjat az alábbi teendők listája alapján.

3.3. Ha a szerződéses időtartamot – annak lejáratát követően – szeretné meghosszabbítani, erre van lehetősége, ha nem szakítja meg az ösztöndíjas utat. Kérem, jelezze szándékát az inagy@sze.hu e-mail címen.

3.4. Hazautazását illetően kérjük, hogy az aktuális beutazási és járványügyi előírások alapján szíveskedjen eljárni.

 

 

4. Útmutató ösztöndíjat elnyert, de még nem kiutazott hallgatók/oktatók/dolgozók számára: 
(A Tempus Közalapítvány 2. számú oktatói, dolgozói útmutatója vonatkozik Önre. illetve a
A Tempus Közalapítvány 2. számú hallgatói útmutatója vonatkozik Önre.)

4.1. Kérjük, a fenti körlevél értelmében az utazásukat szíveskedjenek elhalasztani. Az elnyert ösztöndíjat a projekt futamideje alatt (jelenleg 2020. augusztus 31-ig) lehet felhasználni, ha a későbbiekben lehetőség nyílik rá. Kérjük a halasztást szíveskedjen az inagy@sze.hu email címen jelezni.

A Széchenyi István Egyetem kérelmezte a 2019/2020 évi Erasmus+ mobilitási pályázatának megvalósítási idejét 2021. május 31-ig meghosszabbítani. Amint lesz eredmény a kérelmünk elbírálásáról, azonnal jelezni fogjuk.

4.2. Amennyiben az utazási korlátozás miatt a későbbiekben sem tudja/kívánja megvalósítani a kiutazását, kérjük jelezni szíveskedjen az inagy@sze.hu e-mail címre.

4.3. A 2019/20 évi Erasmus+ hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívást a fenti körlevélre hivatkozva átmenetileg felfüggesztjük.

 

Kapcsolat

Nemzetközi Programok Központ

H-9026 Győr, Egyetem tér 1. 

(Igazgatási Épület 103.)

96/503-418, 503-419, 613-700


ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ
  délelőtt délután
Hétfő 10:00 - 12:00 12:30-14:00
Kedd 10:00 - 12:00 12:30-14:00
Szerda 10:00 - 12:00 12:30-14:00
Csütörtök 10:00 - 12:00 12:30-14:00
Péntek 10:00 - 12:00 -

 

IMAGE FILM