Kapcsolat

Nemzetközi Programok és Alumni Központ

H-9026 Győr, Egyetem tér 1. 

(Igazgatási Épület 103.)

+36 96/613-560
exchange@sze.hu

 

 

IMAGE FILM

Események

Fényképgaléria

 

Beszámolók

On-line pályázás kitöltési útmutatója

ERASMUS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
(2-6 hónap)

Pályázó hallgatók on-line űrlapjának kitöltéséhez. On-line pályázati űrlap itt.

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ: Lásd a mindenkori kiírást a http://ipc.sze.hu weboldal hírei között

A pályázaton csak az a hallgató vesz részt, aki a fenti honlapcímen található on-line pályázati adatlap (csillaggal jelölt) kötelező rovatait kitölti.

1. Személyes adatok: A rovatokat értelemszerűen, a valóságnak megfelelő és a kért formátumban közölt adatokkal kérjük feltölteni.

Bármely ösztöndíjra jelentkezik, bármilyen szinten (BsC vagy MsC), minden esetben a BsC tanulmányainak kumulált korrigált kreditindexét vesszük figyelembe:
- Ha az eddigi tanulmányait (BsC, MsC) a SZE-n végezte, akkor a tanulmányi átlagát (kumulált korrigált kreditindexet) a NEPTUN rendszer automatikusan a pályázatához rendeli. 
- Ha BsC tanulmányait más intézményben végezte, és az MsC tanulmányait a SZE-n folytatja, akkor a BsC tanulmányi átlagát (kumulált korrigált kreditindexet) a diplomát kiállító intézmény TO-járól az átlagról szóló eredeti igazolását le kell adnia az NPAK irodájába, vagy a BSC tanulmányok indexét bemutatni (amennyiben szerepel benne az átlag), vagy az akkori tanulmányi elektronikus rendszerben (NEPTUN/ETR) szereplő átlagot, a pályázati határidőt követő héten.

Amennyiben mondanivalója van az átlaggal kapcsolatban a megjegyzés rovatban kérjük, szíveskedjen ezt jelezni.

2. Nyelvismeret:
Az Europass önéletrajznak megfelelően kérjük (önértékelés alapján) jelölje be nyelvismeretének szintjét A1 – C2-ig. 
Első helyen azt a nyelvet kell bejelölni, amelyiken az első helyen választott intézményben/országban tanulni/dolgozni fog. 
Csak a legördülő menüben található nyelveket fogadjuk el pontszerző nyelvismeretként. (Egyéb nyelvismeretét a megjegyzés rovatban tüntesse fel.) 
Kérjük, amennyiben rendelkezik nyelvvizsga bizonyítvánnyal, töltse fel a bizonyítványt szkennelve a pályázathoz.

 

3. Intézmények felsorolása:

 • Erasmus tanulmányi ösztöndíj esetében a rendelkezésre álló listából kell a szaknak megfelelő partnerintézményt (akár többet is) kiválasztani. Kérjük, nagyon figyelmesen nézzék át, hogy hány hónapos szemeszter lesz a választott intézményben, és mennyire szeretnének kiutazni, mert ez alapján osztjuk ki az ösztöndíjakat!
 • Erasmus gyakorlati ösztöndíj esetében a fogadó cég országát, mint célország kell beírni, a konkrét vállalatot nem kell megjelölni.

 

4. TMDK részvétel: A rovatokat értelemszerűen, a valóságnak megfelelő és a kért formátumban közölt adatokkal kérjük feltölteni. A legmagasabb elért eredményt számítjuk bele a pontokba. A SZE-n végzett TMDK tevékenységről nem kell igazolást benyújtani.

A SZE-n kívüli TMDK tevékenységről referencia, vagy igazolás benyújtása szükséges max. a pályázati határidőt követő héten!

5. Egyéb tevékenységek:

 • Van-e társadalmi megbízatása: ebben a rovatban kell feltüntetni azokat a plusz státuszokat, melyet a tanulmányain felül ellát a pályázás időpontjában vagy megelőzően.
  Pl. ESN, EHÖK, EHKB tag, IAESTE/AIESEC, ELLA, Énekkar, Greenpeace … stb. (A pontozási szempontokban feltüntetett egyesületek, szervezetek stb. pontot érnek, a többit a megjegyzésben kell feltüntetni, melyekért szintén pontot lehet szerezni)
  Referencia, vagy igazolás benyújtása szükséges max. a pályázati határidőt követő héten!
 • Megjegyzés: minden egyéb közölnivaló ebben a rovatban kéretik feltüntetni. 
  Pl. sport teljesítmény, tanulmányi verseny (ha nem a TDK), művészeti tevékenység stb. Amennyiben a választható nyelveken kívüli nyelvismerete van, azt is itt kell feltüntetni a nyelvismeretet igazoló dokumentummal együtt (pl. érettségi latin nyelvből). Magát az igazolást (másolatát) a Nemzetközi Programok Központba kell leadni.
  Referencia, vagy igazolás benyújtása szükséges max. a pályázati határidőt követő héten!

6. Feltöltési lehetőség: Amennyiben hiányzik, érvénytelen a pályázás.

 • Önéletrajz: fényképes Europass önéletrajz a külföldi oktatás nyelvén. (Példa: Ha Spanyolországba angol nyelven fog tanulni, akkor angolul kell az önéletrajzot elküldeni.)
 • Motivációs levél: max. 1 db A/4 oldal magyar nyelven megírt szöveg az Erasmus Bizottságnak címezve*, mely tartalmazza céljait, elvárásait, terveit a külföldi tanulással/gyakorlattal kapcsolatban, választásának indoklását, illetve minden olyan információt, mely a pályázati rangsor összeállításakor fontos lehet, de megemlítésére az adatlapban nem volt lehetőség.

* Erasmus Bizottság: A motivációs levelet a pályázathoz kell feltölteni, postai úton nem kell elküldeni a Nemzetközi Iroda felé. Kérjük, hogy a motivációs levelet az alábbi mondattal kezdje: Tisztelt Erasmus Bizottság!"

A pályázat az elküldés gomb segítségével véglegesítheti. Amennyiben sikeres volt a feltötés egy zöld sáv jelenik meg. Ha piros sáv jelenik meg, akkor nem sikerült a pályázat elküldése, és a képernyőn megjelenik a hibás, vagy hiányzó adat neve.