Kína Kollégium

 

A Lakitelek Népfőiskola Kína Kollégium néven 2019 áprilisában szakirányú képzést indít, amelynek fő célja a kormányzati célrendszerben, mint a keleti-nyitás stratégiájának meghatározó államával, központi helyet elfoglaló Kínával összefüggő külpolitikai irányvonal sajátosságainak, valamint az ázsiai állammal összefüggő komplex ismeretek bemutatása.

Célcsoport: Olyan 35 év alatti, felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató egyetemi hallgatók, doktoranduszok, illetve a terület iránt érdeklődő fiatal felnőttek, akik jelenlegi, vagy későbbi tanulmányaik, valamint munkájuk kapcsán szeretnének mélyebb ismereteket szerezni Kínáról, vagy akik tudásuk szélesítése okán érdeklődnek az ázsiai nagyhatalommal kapcsolatos ismeretek iránt.
 
A képzés formája és az előadók:
 A kollégium hallgatói részt vehetnek a keleti-nyitás politikája, valamint a Kínával kapcsolatos tudományok és a sinológia neves szakértői és ismerői, valamint a kormányzati szakemberek és diplomaták által tartott előadásokon. A kollégium hallgatói lehetőséget kapnak, hogy munkacsoportokban tevékenykedve a megszerzett elméleti tudást a mélységi gyakorlati képességekkel ötvözve elsajátítsák a területtel összefüggő lényegi ismereteket.
 
A képzés időtartama
: 2019 áprilisa és 2020 decembere között nyolc alkalommal, negyedévenként egy-egy bentlakásos hétvége a Lakitelek Népfőiskolán, melynek költsége 5.000 Ft/alkalom.
Ezen felül 2019 júliusában nyári szabadegyetemet tartunk a kollégium hallgatói részére.
 
A képzés tematikája:
-          A párhuzamban élő múlt, jelen és jövő – a tradíciók és a modern Kína.
-          A Kínai történelem sajátosságai – a periodikus kínai történelem a nyitás és elzárkózás kontextusában.
-          Kína vallásai, politikai és társadalmi rendszere.
-          Kína a globális térben – Peking biztonságpolitikai, gazdaságpolitikai és nagyhatalmi politikája.
-          A kínaiakkal való kapcsolattartás sajátosságai – az ázsiai kommunikáció titokzatos világa.
-            Magyarország és Kína – a magyar-kínai kapcsolatok története, jellegzetességei és jövőképe.
-          Kínaiak Magyarországon – a magyarországi kínai kolónia létrejötte, szerepe, sajátosságai.
 
A képzés sajátossága és célja: A kollégium tagjai egyedülálló, hazánkban máshol el nem érhető jellegben strukturált elméleti és gyakorlati tudásanyagra tehetnek szert a világpolitikában és a világgazdaságban mindinkább nagyhatalmi pozíciót betöltő Kína kapcsán. A kollégium által biztosított tudás lehetőséget teremt arra, hogy a tagok a jövőben sikeres tudományos és szakmai munkát végezzenek a térséggel kapcsolatos területeken, amelyet nagymértékben elősegíthetnek a kollégium által biztosított humán network építés sajátosságai.
 
Jelentkezés és további információ: https://t2m.io/VBXOnQ0u
Jelentkezés a megadott linken, és a fényképes önéletrajz, valamint a motivációs levél megküldésével a kasznar.attila@gmail.com e-mail címre.
Határidő: 2019. március 5. (kedd)
Kérjük, amennyiben rendelkezik témavezetői, vagy munkahelyi vezetői ajánlással, azt is küldje meg.

Kapcsolat

Nemzetközi Programok Központ

H-9026 Győr, Egyetem tér 1. 

(Igazgatási Épület 101.)

96/503-418, 503-419

information@sze.hu


ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ
  délelőtt délután
Hétfő 10:00 - 12:00 12:30-14:00
Kedd 10:00 - 12:00 12:30-14:00
Szerda 10:00 - 12:00 12:30-14:00
Csütörtök 10:00 - 12:00 12:30-14:00
Péntek 10:00 - 11:00 12:30-14:00

 

IMAGE FILM