Erasmus: Szociális támogatás 2019/2020

A Széchenyi István Egyetem és a Tempus Közalapítvány

Az Erasmus+ programban külföldi résztanulmányokra és szakmai gyakorlatra pályázó hallgatók

szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatására

lehetőségét hirdetik meg azon felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, akik a 2019/2020-as tanévben Erasmus+  mobilitásban vesznek részt.

A szociális alapú támogatás célja egyenlőbb esélyt nyújtani a felsőoktatási mobilitás területén is a kiutazók számára az Erasmus+ programban.

 

Kik pályázhatnak?

Erasmus+ programban hallgatói pályázatot benyújtó személyek, akik az alábbi támogatások közül bármelyiknek kedvezményezettjei:

I. Elsődleges szempontok (ezen belül a felsorolás nem fontossági sorrendet jelöl):

  • a felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként, vagy esélyegyenlőség okán járó többletpontokat kapott

  • Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül(t)

  • Rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül(t)

  • HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója (volt)

  • „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója (volt)

  • Roma szakkollégium tagja (volt)

  • Felsőfokú tanulmányai megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesült

II. Másodlagos szempont:
  • A hallgató a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet által meghatározott kedvezményezett település ek egyikének állandó lakosa. A települések részletes listája megtalálható az igénybejelentő űrlapon.
 
 

A támogatás összege

 Tanulmányi célú mobilitás esetén havi 200 euró, szakmai gyakorlati mobilitás esetén havi 100 euró az elnyert Erasmus+ alapösztöndíjon felül.


A pályázás módja

1.       Hiánytalanul kitöltött igénybejelentő űrlap benyújtása

Az igénylőlapot kizárólag számítógéppel kitöltve, magyar nyelven, csakis a megadott űrlapon lehet benyújtani:

  • 1 nyomtatott, eredeti (kék színű tintával) aláírt példányban a Széchenyi István Egyetem, Nemzetközi Programok Központjának (IG. 101. szoba, postacím: 9026 Győr, Egyetem tér 1.), valamint
  • 1 kitöltött (nem szkennelt) elektronikus változatot az mmzs@sze.hu e-mail címre is el kell küldeni.

Az elsődleges szempontok szerinti jogosultságot az igénybejelentő lapon kell igazolni, tehát külön igazolást benyújtani nem szükséges. Az igénybejelentő lap Igazolás részét kell kitöltetni és aláíratni, pecsételtetni az illetékes szervezet hivatalos képviselőjével.

Amennyiben a felsorolt lehetőségek közül többre is jogosult (volt), ezt kérjük bejelölni az űrlapon, de elegendő csak az egyikről kérni igazolást.

2.       Amennyiben a hallgató a másodlagos szempontok szerint meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa, az igénybejelentő űrlap mellékleteként az állandó lakcímet igazoló lakcímkártya másolatát is be kell nyújtani.


Pályázati határidő: 2019. május 24.

(Az őszi pótpályázatra vonatkozóan az Erasmus+ szociális kiegészítő pályázat határideje 2019. október 25, amely során csak a 2019/2020. tanév tavaszi féléve során kiutazó hallgatók pályázhatnak.)


Pályázatok bírálata, döntéshozatal

Az igénybejelentés formai bírálatát - konzultálva a Tempus Közalapítvánnyal - a Széchenyi István Egyetem végzi, a pályázat eredményéről a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést. A rendelkezésre álló költségvetési keret túligénylése esetén az elsődleges szempontok élveznek prioritást, valamint kiíró fenntartja magának a jogot az igénylés elutasítására.

 

További felvilágosítást az intézményi Erasmus+ koordinátortól (Nagy Ildikó, inagy@sze.hu) vagy a Tempus Közalapítványtól (1/237-1300, ka103@tpf.hu) kaphat.

Kapcsolat

Nemzetközi Programok Központ

H-9026 Győr, Egyetem tér 1. 

(Igazgatási Épület 101.)

96/503-418, 503-419

information@sze.hu


ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ
  délelőtt délután
Hétfő 10:00 - 12:00 12:30-14:00
Kedd 10:00 - 12:00 12:30-14:00
Szerda 10:00 - 12:00 12:30-14:00
Csütörtök 10:00 - 12:00 12:30-14:00
Péntek 10:00 - 11:00 12:30-14:00

 

IMAGE FILM