Kapcsolat

Nemzetközi Programok és Alumni Központ

H-9026 Győr, Egyetem tér 1. 

(Igazgatási Épület 103.)

+36 96/613-560
exchange@sze.hu

 

 

IMAGE FILM

Események

Fényképgaléria

 

Beszámolók

Erasmus+ rövid doktori mobilitás -2023/24/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Képkivágás.PNG

Forrás:https://www.freepik.com/free-vector/man-holiday-adventure-international-tourism-worldwide-sightseeing-tour-student-exchange-program-tourist-with-backpack-traveling-abroad_10782694.htm?query=scholarship%20travel#from_view=detail_alsolike

 

Erasmus+ rövid doktori mobilitás

2023/24 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Széchenyi István Egyetem Erasmus+ pályázatot hirdet doktori hallgatók számára rövid távú (5- 30 nap) mobilitásban való részvételre.

A nyertes hallgatók lehetőséget kapnak a projekt megvalósítási időszakának végéig (2024. július 31-ig) szakmai gyakorlati célú rövid távú doktori mobilitás megvalósítására.

Pályázók köre:

Rövid távú mobilitásra az a doktori hallgató pályázhat,

 • aki a pályázat benyújtásának idején aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a Széchenyi István Egyetemen;
 • aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • aki, ha nem magyar állampolgár, akkor a tervezett mobilitás teljes időtartama alatt érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély/regisztrációs igazolással vagy a menekültstátuszt igazoló okmánnyal rendelkezik;
 • akinek a pályázás idején van legalább 1 lezárt féléve a doktori tanulmányaiban;
 • témavezetője szakmailag jóváhagyja a mobilitást.

A mobilitás keretében megvalósítható tevékenységek:

Transzverzális készségek fejlesztése, munkatapasztalat szerzés, kutatási készségek fejlesztése, a szakdolgozat (disszertáció) elkészítéséhez kapcsolódó kutatás. A tervezett tevékenységet a doktori témavezető hagyja jóvá.

Konferencián való részvételre NEM adható támogatás jelen pályázat keretében!

A jelenlegi felhívásban 2024. július 31-ig tartó tevékenységekre lehet pályázni.

Pályázható célországok/intézmények:

 • A doktori hallgató önállóan kereshet fogadó intézményt, személyes kapcsolat vagy témavezető javaslata alapján
 • Fogadóintézmény lehet, de nem szükséges egyetemi partnerkapcsolat. A SZE nemzetközi partnerintézményeink listája az alábbi oldalon érhető el https://ipc.sze.hu/nemzetkozi-kapcsolatok-h
 • Fogadóintézmény lehet az Európai Unió intézményeinek és szerveinek kivételével bármely Erasmus+ programországban (európai országok) található felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, nonprofit vállalat

Elnyerhető ösztöndíjak:

A fizikai mobilitási rész időtartama minimum 5, maximum 30 nap.

A szakmai együttműködés igény szerint bővíthető online, kooperatív elemekkel a fizikai mobilitás előtt vagy után. A mobilitás virtuális része opcionális, az ösztöndíj minden esetben csak a fizikai mobilitás időszakára kerül folyósításra!

Az ösztöndíj összege:

 • 1-14 napig: 28.000 Ft / nap
 • 15-30 napig: 20.000 Ft / nap

Kiegészítő támogatási lehetőségek:

 • Erasmus+ esélyegyenlőségi támogatás (ösztöndíjat elnyert hallgatók külön pályázata alapján):

Az arra jogosultak rövid távú hallgatói mobilitás esetén egyszeri 40.000 Ft (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén) illetve 60.000 Ft (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén) támogatást kaphatnak.

Amennyiben a doktori hallgató jogosult a kiegészítő támogatásra, utazási támogatást is biztosítunk számára, melynek összegét a küldő és fogadó város távolsága alapján határozunk meg.

Esélyegyenlőségi támogatás igényelhető az alábbi esetekben: egészségügyi, társadalmi, gazdasági, földrajzi akadályok.

A megpályázható pontokról bővebb információt az alábbi weboldalon olvashatnak:

https://erasmusplusz.hu/eselyegyenlosegi_palyazati_felhivas_22_23_24.pdf

 • „Zöld utazási” forma esetén kiegészítő támogatás:

Zöld utazási formának minősül a vonat, a busz, a telekocsi, a kerékpár vagy egyéb fenntartható eszköz (hajó és repülőgép NEM).

Támogatás összege: 20.000 Ft egyszeri támogatás, amennyiben oda-vissza zöld formában történik az utazás + irányonként 1-1 (összesen 2) utazási nap adható, amennyiben az utazás formája az oda- és visszaút során is zöld.

Figyelem, az utazás formájától függetlenül összesen maximum 2 utazási nap adható! A zöld utazást menetjegyekkel, utazási bizonylatokkal szükséges igazolni.

A pályázat benyújtásának módja:

Beadási határidő:

Folyamatosan pályázható a rendelkezésre álló forrás erejéig, de legkésőbb 2024. június 15-ig. Döntés a beadás sorrendjében, a pályázást követő maximum 2 héten belül.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben a doktori témavezető, a pályázat adminisztratív kérdéseivel, partnerkereséssel kapcsolatban Nemzetközi Programok és Alumni Központ, Mobilitási és Ösztöndíj Osztály munkatársai állnak rendelkezésre: