Erasmus oktatói pályázat

 

education-day-arrangement-table-with-copy-space.jpg

 

 

ERASMUS+ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Széchenyi István Egyetem pályázatot ír ki 2022/2023 tanévi

Erasmus oktatói mobilitási

programban való részvételre.

 

A pályázat célja:

Az oktatói mobilitás célja a partnerintézmény szakos tanrendjébe illeszkedő előadások, szemináriumok megtartása, és a partnerintézménnyel való szakmai kapcsolat további építése, különös tekintettel az Erasmus program tantervfejlesztési tevékenységeire.

 

Az oktatói ösztöndíj pályázaton elnyert mobilitás megvalósítása csak abban az esetben lehetséges, ha azt a mindenkori járványügyi szabályzások lehetővé teszik.

 

A pályázat tárgya:

Az Erasmus program keretében a pályázaton nyertes oktatók a SZE 2022/2023 tanévre érvényes kétoldalú megállapodással rendelkező felsőoktatási intézményében ösztöndíjjal folytathatnak oktatási tevékenységet. Az oktatás időtartama nem lehet kevesebb 2 napnál és 8 tanóránál, és nem lehet hosszabb 8 hétnél (az oktatás időtartamába, illetve az ösztöndíjas időtartamba az utazási napok nem számítanak bele). A pályázat keretében maximum 5 munkanap időtartamra tudunk pénzügyi támogatást biztosítani 2022/23 tanévben, legkésőbb 2023. augusztus 31-ig megvalósuló mobilitásokhoz. A fogadó intézmény nem lehet a pályázó lakóhelye szerinti országban.

 

Mire pályázhatnak az oktatók?

Az Erasmus program keretében a támogatottak ösztöndíj és utazásiköltség támogatásban részesülnek. Az ösztöndíj összege célország és időtartam alapján differenciált. A 2022/2023 tanévi ösztöndíj összegeket alább közöljük. Az Erasmus támogatás csupán hozzájárul a külföldi út megvalósításához, a kiutazás és a kint tartózkodás teljes költségét nem biztos, hogy fedezi.

 

Amennyiben a pályázó a fogadó egyetem alkalmazottja, vagy a fogadó egyetem részben vagy egészben finanszírozza a kiutazás és/vagy a kint tartózkodás költségeit, akkor Erasmus ösztöndíjra az oktató nem jogosult.

 

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Az vehet részt az Erasmus programban:

  • aki magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekültként tartózkodik Magyarországon);
  • aki főállású, félállású, óraadó oktatója az intézménynek;

 

A 2022/2023 tanévben várhatóan 60 fő mobilitása támogatható.

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatot a jelen pályázati kiírás alapján a kitöltött online űrlapon kell benyújtani legkésőbb

2022 október 10. 24.00 óráig.

 

Pályázati űrlap elérhetősége: https://ipc.sze.hu/erasmus-oktatoi-mobilitas  

 

A benyújtott pályázatok értékelése:

A benyújtott pályázatokat az Erasmus Bizottság (intézményi és intézeti Erasmus koordinátorok) bírálja el. A pályázatok elbírálásának általános szempontjai:

  • A pályázó a tervezett tevékenység megvalósulása esetén érvényesíteni tudja a megszerzett jó gyakorlatokat, ez által javítani tudja a szervezeti egység és az intézmény működését,
  • milyen mértékben valósult meg a pályázó nemzetközi oktatása az elmúlt 5 évben,
  • a pályázó a megszerzett tapasztalatait és a jó gyakorlatokat átadja a hasonló területen dolgozó kollégáinak (multiplikátor hatás érvényesülése),
  • a kiutazás járuljon hozzá az intézmény Erasmus mobilitásának minőségi és mennyiségi növekedéséhez, és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások színvonalának emeléséhez,
  • előnyt élveznek az Erasmus bejövő oktatók fogadásában szerepet vállaló kollégák,
  • az ösztöndíj felhasználása csak a pályázatban meghatározott országban történhet és minimálisan előírt időtartammal,
  • Az oktatói ösztöndíj pályázaton elnyert mobilitás megvalósítása csak abban az esetben lehetséges, ha azt a mindenkori járványügyi szabályzások lehetővé teszik.

 

A támogatott pályázókkal az egyetem Támogatási Szerződést köt. Kiutazás/szerződéskötés előtt azonban egy kitöltött és a fogadóintézmény által elfogadott Teaching Mobility Agreement bemutatása kötelező. (Letölthető: a http://ipc.sze.hu )

 

Az Erasmus+ program alapelvének megfelelően az oktatói mobilitás esetén is törekedni kell a kölcsönösség elvének betartására (a küldés-fogadás létszámának kiegyensúlyozottságára).

 

 A mobilitás egyéb feltételeire a Tempus Közalapítvány oldalán található előírások vonatkoznak.

 

Ösztöndíj összegek / nap:

Fogadó ország

1.-14. nap

15.-60. nap

Magas megélhetési költségű országok

Dánia, Finnország, Izland, Írország, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország

+ a 14. régió országai: Egyesült Királyság, Feröer-szigetek, Svájc

170 € / nap

119 € / nap

Közepes megélhetési költségű országok

Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Hollandia, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország

+ az 13. régió országai: Andorra, Monaco, San Marino, Vatikán

140 € / nap

98 € / nap

Alacsonyabb megélhetési költségű országok

Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Észtország, Horvátország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Magyarország, Törökország

110 € / nap

77 € / nap

 

Utazási támogatás távolság alapján:

Távolság

Összeg normál utazás esetén

Összeg zöld utazási forma esetén

10–99 km között:

23 € / résztvevő

NA

100–499 km között:

180 € / résztvevő

210 € / résztvevő

500–1999 km között:

275 € / résztvevő

320 € / résztvevő

2000–2999 km között:

360 € / résztvevő

410 € / résztvevő

3000–3999 km között:

530 € / résztvevő

610 € / résztvevő

4000–7999 km között:

820 € / résztvevő

NA

8000 km vagy annál több:

1500 € / résztvevő

NA

 

SZE Nemzetközi Program Központ

http://ipc.sze.hu

Kapcsolat

Nemzetközi Programok Központ

H-9026 Győr, Egyetem tér 1. 

(Igazgatási Épület 103.)

96/503-418, 503-419, 613-700


ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ
  délelőtt délután
Hétfő 10:00 - 12:00 12:30-14:00
Kedd 10:00 - 12:00 12:30-14:00
Szerda 10:00 - 12:00 12:30-14:00
Csütörtök 10:00 - 12:00 12:30-14:00
Péntek 10:00 - 12:00 -

 

IMAGE FILM