Erasmus dolgozói pályázat

laptop-g421914a79_1920.jpg

 

 

ERASMUS+ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Széchenyi István Egyetem pályázatot ír ki 2022/2023 tanévi

Erasmus adminisztratív személyzeti mobilitási

programban való részvételre

 

A pályázat célja:

Az adminisztratív személyzet mobilitásának célja, hogy az Egyetem adminisztratív állományában dolgozó kollégák szakmai továbbképzését elősegítse, az Egyetem egésze számára hasznosítható tapasztalatok, jó gyakorlatok megszerezését támogassa.

 

A dolgozói ösztöndíj pályázaton elnyert mobilitás megvalósítása csak abban az esetben lehetséges, ha azt a mindenkori járványügyi szabályzások lehetővé teszik.

 

A pályázat tárgya:

A mobilitás keretében a támogatott partneregyetemen, oktatási intézményben szakmai továbbképzésben vehet részt az ottani jó gyakorlatok megismerése és átvétele érdekében. A továbbképzés időtartama 2-60 nap lehet (a támogatott időtartamba az utazási napok nem számítanak bele). A pályázat keretében maximum 5 munkanap időtartamra tudunk pénzügyi támogatást biztosítani 2022/23 tanévben, legkésőbb 2023. augusztus 31-ig megvalósuló mobilitásokhoz. A fogadó intézmény nem lehet a pályázó lakóhelye szerinti országban.

 

Az Erasmus program keretében a támogatottak ösztöndíj és utazási költségtámogatásban részesülnek. Az ösztöndíj összege célország és időtartam alapján differenciált. A 2022/2023 tanévi ösztöndíj összegeket alább közöljük. Az Erasmus támogatás csupán hozzájárul a külföldi út megvalósításához, a kiutazás és a kint tartózkodás teljes költségét nem biztos, hogy fedezi.

 

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Az vehet részt az Erasmus mobilitási programban, aki:

 • főállású alkalmazott;
 • nyelvtudása alkalmassá teszi a programban való részvételre,
 • pályázatában megfogalmazott program egybeesik a szervezeti egység és az egyetemi vezetés célkitűzéseivel.

 

A pályázatban az alábbi területen dolgozó munkatársak vehetnek részt:

 • nemzetközi oktatási és tanulmányi ügyekkel foglalkozó adminisztratív munkatársak,
 • különböző adminisztratív szervezeti egységek munkatársai,
 • gazdasági osztály munkatársai,
 • informatikusok,
 • marketing és PR területen dolgozó kollégák.

 

A 2022/2023 tanévben várhatóan 60 fő mobilitása támogatható.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatot a jelen pályázati kiírás alapján az online pályázati űrlapon kell benyújtani legkésőbb 2022. október 10. 24.00-ig.

 

Pályázati űrlap elérhetősége: https://ipc.sze.hu/erasmus-adminisztrativ-dolgozoi-mobilitas

 

A hiányos, feltételeknek nem megfelelő vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el.

 

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a beadási határidőt követő 4 héten belül az Erasmus Bizottság (intézményi és intézeti Erasmus koordinátorok) bírálja el. A pályázatok elbírálásának általános szempontjai:

 • a pályázó a tervezett tevékenység megvalósulása esetén érvényesíteni tudja a megszerzett jó gyakorlatokat, ez által javítani tudja a szervezeti egység és az intézmény működését;
 • a pályázó a megszerzett tapasztalatait és a jó gyakorlatokat átadja a hasonló területen dolgozó kollégáinak (multiplikátor hatás érvényesülése);
 • a kiutazás járuljon hozzá az intézmény Erasmus mobilitásának minőségi és mennyiségi növekedéséhez, a nemzetköziesedés folyamatához, és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások színvonalának emeléséhez.
 • A dolgozói ösztöndíj pályázaton elnyert mobilitás megvalósítása csak abban az esetben lehetséges, ha azt a mindenkori járványügyi szabályzások lehetővé teszik.

 

A támogatott pályázókkal az egyetem Támogatási Szerződést köt. Kiutazás/szerződéskötés előtt azonban egy kitöltött és a fogadóintézmény által elfogadott Staff Training Mobility Agreement bemutatása kötelező. (Letölthető: a http://ipc.sze.hu )

 

 A mobilitás egyéb feltételeire a Tempus Közalapítvány oldalán található előírások vonatkoznak.

 

Ösztöndíj összegek / nap:

Fogadó ország

1.-14. nap

15.-60. nap

Magas megélhetési költségű országok

Dánia, Finnország, Izland, Írország, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország

+ a 14. régió országai: Egyesült Királyság, Feröer-szigetek, Svájc

170 € / nap

119 € / nap

Közepes megélhetési költségű országok

Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Hollandia, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország

+ az 13. régió országai: Andorra, Monaco, San Marino, Vatikán

140 € / nap

98 € / nap

Alacsonyabb megélhetési költségű országok

Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Észtország, Horvátország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Magyarország, Törökország

110 € / nap

77 € / nap

 

Utazási támogatás távolság alapján:

Távolság

Összeg normál utazás esetén

Összeg zöld utazási forma esetén

10–99 km között:

23 € / résztvevő

NA

100–499 km között:

180 € / résztvevő

210 € / résztvevő

500–1999 km között:

275 € / résztvevő

320 € / résztvevő

2000–2999 km között:

360 € / résztvevő

410 € / résztvevő

3000–3999 km között:

530 € / résztvevő

610 € / résztvevő

4000–7999 km között:

820 € / résztvevő

NA

8000 km vagy annál több:

1500 € / résztvevő

NA

 

SZE Nemzetközi Programok Központ

http://ipc.sze.hu

Kapcsolat

Nemzetközi Programok Központ

H-9026 Győr, Egyetem tér 1. 

(Igazgatási Épület 103.)

96/503-418, 503-419, 613-700


ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ
  délelőtt délután
Hétfő 10:00 - 12:00 12:30-14:00
Kedd 10:00 - 12:00 12:30-14:00
Szerda 10:00 - 12:00 12:30-14:00
Csütörtök 10:00 - 12:00 12:30-14:00
Péntek 10:00 - 12:00 -

 

IMAGE FILM