Dolgozói Erasmus pályázásról


 

1) Felsőoktatási intézmények oktatóinak mobilitása külföldi partnerintézményben történő oktatás céljából vagy,külföldi vállalkozás szakértőjének beutazása egy magyarországi felsőoktatási intézménybe oktatás céljából.

2) Felsőoktatási intézmények adminisztratív dolgozóinak mobilitása külföldi partnerintézményben vagy más intézményeknél történő tanulmányozás céljából.

3)  Személyzeti (oktatói és adminisztratív) mobilitásról általában

4) Személyzeti pályázat menete a Széchenyi István Egyetemen

5) Bírálati szempontok oktatói és adminisztratív munkatársi pályázatnál

 

 

1) Oktatói, szakértői mobilitás oktatási céllal

Pályázók köre:

 • SZE főállású, részmunkaidős vagy szerződött oktatói;

Cél:

 • azon hallgatók számára is elérhetővé tenni azt a tudást és tapasztalatot, amit egy másik európai egyetem oktatója nyújthat, akik nem tudnak részt venni a hallgatói mobilitásban;
 • a szakértelem és tapasztalat cseréje, bővítése;
 • a képzési programok kínálatának és tartalmának gazdagítása.

 A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország).

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország.

Jellemzők

 • A fogadó intézmény minden esetben ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény.
 • Oktatott órák száma: legalább 8 óra hetente, de az 1 hétnél rövidebb időszakokra is legalább 8 óra.
 • Helyszín: nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem.
 • Az oktató a pályázatában benyújtott, a a küldő és fogadó intézmény intézmény által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni munkaprogramot követi.

Időtartam

Felsőoktatási munkatársak oktatási célú mobilitása: 2-60 nap (utazás nélkül); Ugyanakkor a kötelezően megtartandó oktatási órák száma legalább 8 óra/hét.

 

2) Felsőoktatási intézmények adminisztratív dolgozóinak mobilitása külföldi partnerintézményben vagy más intézményeknél történő tanulmányozás céljából.

Pályázók köre:

 • SZE főállású, részmunkaidős vagy szerződött nem oktatói munkakörben alkalmazott dolgozói;

Cél:

Adminisztratív és más nem oktató munkatársak külföldi programországbeli partnernél (felsőoktatási intézménynél vagy vállalkozásnál) végzett mobilitása tudástranszfer vagy készségek fejlesztése céljából (szemináriumok, kurzusok, gyakorlati periódus, átirányítás stb.).

 A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország.

Jellemzők

 • Konferencia részvétel nem támogatható!
 • Helyszín: nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem.
 • A munkatárs a pályázatában benyújtott, a küldő és fogadó intézmény által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni munkaprogramot követi.

Időtartam

Felsőoktatási munkatársak tanulmányi célú mobilitása: 2-60 nap (utazás nélkül)3) Személyzeti (oktatói és adminisztratív) mobilitás általános jellemzői


Prioritás az első alkalommal utazóknak

A lehető legtöbb tanár és oktató részvételét biztosítandó, elsőbbséget élveznek azok a tanárok, akik első alkalommal utaznak külföldre a program keretében, illetve akik aktívan résztvesznek az Egyetem nemzetközi oktatásában..

 

Támogatási szerződés - pénzügyek

A személyzeti mobilitás mindkét típusára vonatkozó pénzügyi szabályok ugyanazok. A támogatás a külföldi oktatói tanulmányút, illetve a személyzeti képzés időtartamára vonatkozó utazási és megélhetési költséghez való hozzájárulás:

A megélhetési költségeket napi ráták alapján számítják ki, az adott évre vonatkozó Erasmus+ Általános pályázati felhívásban meghatározott célországonkénti maximum tiszteletben tartása mellett, illetve a fogadóintézmény távolsága alapján egy utazási költséget. Ezen összegek ösztöndíjként kerülnek kifizetésre.

Az egyéni összegekről a küldő egyetem tájékoztatja a nyertes pályázót a Nemzeti Iroda által kiadott útmutató alapján.

Beszámolási kötelezettség

Az oktató a tanulmányútról visszatérve előre megadott mintán készít beszámolót a fő eredményekről.

vissza a lap tetejére

 

 


 Pályázás menete a Széchenyi István Egyetemen

Az Erasmus pályázatokat a Nemzetközi Programok Központ (IG.101.) koordinálja.

  Oktatói Admin
Pályázási határidő: Minden év szeptemberében a honlapukon hirdetjük meg a pályázási kiírásban a pontos dátumot.
A pályázat tárgya: Partneregyetemhez, oktatási intézményhez - a partner képzésében való részvétel. (Lehetséges egyetemek listája itt.)

• Külföldi vállalkozáshoz, kormányzati, nem kormányzati szervhez, szövetséghez, kamarához, non-profit szervezethez, kutatóközponthoz - vállalati kapcsolatok erősítése, szakmai gyakorlatok szervezése érdekében;
• Partneregyetemhez, oktatási intézményhez - jó gyakorlatok átvétele, képzésben való részvétel érdekében (Lehetséges egyetemek listája itt.);
• Szakmai tréningen való részvételre;
A mobilitás időtartama: • A külföldi képzést az adott tanév szeptember 1. és július 31. között lehet megvalósítani.
•  A külföldi intézményben min. 8 óra/hét oktatási kötelezettséget kell teljesíteni.
• A pályázat keretében minimum 2 és maximum 60 munkanap időtartamra lehetséges pályázni. A SZE pénzügyi támogatást max. 5 napra tud biztosítani.
• A külföldi képzést az adott tanév szeptember 1. és július 31. között lehet megvalósítani.
• A pályázat keretében minimum 2 és maximum 60 munkanap időtartamra lehetséges pályázni. A SZE pénzügyi támogatást max. 5 napra tud biztosítani.
Kik nyújthatnak be pályázatot? Az vehet részt az Erasmus mobilitási programban, aki:
• főállású, részmunkaidős vagy szerződéses alkalmazott;
• előnyt élveznek azok az oktatók, akik a SZE nemzetközi hallgatóinak oktatásában részt vettek/vesznek!
Az vehet részt az Erasmus mobilitási programban, aki:
• főállású alkalmazott;
• nyelvtudása alkalmassá teszi a programban való részvételre (nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy a küldő szerezeti egység vezetője nyilatkozik nyelvtudása megbízhatóságáról),
• pályázatában megfogalmazott program egybeesik a szervezeti egység és az egyetemi vezetés célkitűzéseivel.
Pályázati dokumentumok: • online oktatói pályázati adatlap

• kitöltött pályázati adatlap
• nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata vagy a küldő szervezeti egység vezetőjének nyilatkozata
  Oktatói
Admin
A benyújtott pályázatok értékelése:
A benyújtott pályázatokat az Erasmus Bizottság (intézményi és intézeti Erasmus koordinátorok) bírálja el.
• előnyt élveznek a nemzetközi oktatásban résztvállaló oktatók
• a pályázó a tervezett tevékenység megvalósulása esetén érvényesíteni tudja a megszerzett jó gyakorlatokat, ez által javítani tudja a szervezeti egység és az intézmény működését,
• milyen mértékben valósult meg a pályázó nemzetközi oktatása az elmúlt években
• a pályázó a megszerzett tapasztalatait és a jó gyakorlatokat átadja a hasonló területen dolgozó kollégáinak (multiplikátor hatás érvényesülése),
• a kiutazás járuljon hozzá az intézmény Erasmus mobilitásának minőségi és mennyiségi növekedéséhez, és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások színvonalának emeléséhez.
• előnyt élveznek a nemzetközi oktatással, adminisztrációval foglalkozó munkatársak
• a pályázó a tervezett tevékenység megvalósulása esetén érvényesíteni tudja a megszerzett jó gyakorlatokat, ez által javítani tudja a szervezeti egység és az intézmény működését,
• a pályázó a megszerzett tapasztalatait és a jó gyakorlatokat átadja a hasonló területen dolgozó kollégáinak (multiplikátor hatás érvényesülése),
• a kiutazás járuljon hozzá az intézmény Erasmus mobilitásának minőségi és mennyiségi növekedéséhez, és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások színvonalának emeléséhez.

 

A támogatott pályázókkal az egyetem Támogatási Szerződést köt.

Az Erasmus program alapelvének megfelelően az oktatói és adminisztratív mobilitás esetén is törekedni kell a kölcsönösség elvének betartására (a küldés-fogadás létszámának kiegyensúlyozottságára).

vissza a lap tetejére

 

Kapcsolat

Nemzetközi Programok Központ

H-9026 Győr, Egyetem tér 1. 

(Igazgatási Épület 103.)

96/503-418, 503-419, 613-700


ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ
  délelőtt délután
Hétfő 10:00 - 12:00 12:30-14:00
Kedd 10:00 - 12:00 12:30-14:00
Szerda 10:00 - 12:00 12:30-14:00
Csütörtök 10:00 - 12:00 12:30-14:00
Péntek 10:00 - 12:00 -

 

IMAGE FILM