Campus Mundi - 2021/2022. tanévi pályázati lehetőség

A Tempus Közalapítvány 2021/2022. tanévi Campus Mundi pályázati felhívásokat közzétette a campusmundi.hu oldalon, részképzésre, szakmai gyakorlatra és rövid tanulmányútra a hallgatók a mai naptól a https://mundi.scholarship.hu oldalon tudják benyújtani pályázataikat. A következő tanévi felhívás meghirdetésével egy időben a 2020/2021. tanévi szakmai gyakorlatra vonatkozó pályázati lehetőséget lezárták.

A Campus Mundi projekt végéhez közeledve az Európán kívüli országokra vonatkozó ösztöndíjas létszám teljesült, a forrás kimerült, így a 2021 őszi félévre fizikai mobilitás már nem támogatható. A 2021. márciusban jóváhagyott részképzés felhívás-módosítás már tartalmazza a virtuális mobilitásra, vagyis digitális kreditszerzésre adható ösztöndíj támogatást, ami rugalmas lehetőséget biztosít a pályázóknak a bizonytalan helyzetben, kiutazási nehézségek esetén is.  A jelenlegi döntéssel a felhívás-módosítás értelmében Erasmus+ partnerországokba a fizikai mobilitás helyett virtuális mobilitásra biztosít támogatást a projekt.

Teljesített kreditenként és félévente 10 000 Ft-ot kapnak a hallgatók, így 30 ECTS teljesítése esetén a félév végén 300 000 Ft támogatás jár – úgy, hogy a kurzusaikat itthonról teljesítik, a mobilitással kapcsolatban költségeik nem merülnek fel.

A virtuális mobilitás ösztöndíjas ponthatára megegyezik az Európán belüli kiutazásokra vonatkozó ponthatárral (ez jelenleg a maximálisan elérhető 100 pontból 55 pont), azaz a felsőoktatási hallgatók széles körének elérhetővé válik az Európán kívüli egyetemeken folytatható virtuális tanulmányi félév – bármely képzési szinten és bármilyen képzési formában (nappali, levelező, vagy távoktatás).

A virtuális mobilitási ösztöndíjjal lehetővé válik, hogy azok a fiatalok is szerezhessenek nemzetközi tapasztalatot, akik eddig élethelyzetük vagy anyagi körülményeik miatt nem engedhették meg maguknak, vagy nem is mertek egy külföldi egyetemi félévről álmodni. Ide tartoznak a kevesebb lehetőséggel rendelkező, például a fizikai, mentális és egészségi problémákkal küzdő résztvevők, a gyermekes hallgatók, a hivatásos sportoló tanulók, valamint a mobilitásban egyéb okból alulreprezentált csoportok tagjai.

A pályázati felhívások az alábbi pontokon módosultak:

  • Részképzés: Erasmus partnerországba csak virtuális mobilitás támogatható; Erasmus programországba történő kiutazás esetén mindhárom támogatási forma elérhető (fizikai mobilitás, kombinált vagy blended mobilitás, virtuális mobilitás);
  • Szakmai gyakorlat: Erasmus partnerországba történő kiutazáshoz változatlanul előfeltétel a minimum 15 kredit beszámítása, de ösztöndíj támogatás csak 1 hónapra adható; Erasmus programország esetén a feltételek nem változtak.

A mobilitásoknak 2022. február 28-ig bezárólag kell megvalósulniuk, ezt követően 2 hét áll majd a hallgatók rendelkezésére a beszámolásra és a mobilitás lezárására.

Kérjük, szíveskedjen a Campus Mundi felhívásról, az egyedülálló virtuális mobilitási lehetőségről tájékoztatni a hallgatók széles körét. Bátorítsuk a hallgatókat, ne hagyják elveszni ezt a lehetőséget!  A szakmai fejlődést az online félév is biztosítja, további pozitív hozadéka, hogy nemzetközi kapcsolatrendszert, barátságokat, globális közösségélményt nyújt. A szakmai önéletrajzban egy külföldi egyetemen folytatott részképzés – még ha az a lehetőségekhez rugalmasan alkalmazkodva a virtuális térben történt is – kiemelkedő jelentőségű és semmivel nem helyettesíthető.

Csatoltan küldünk egy kész szöveget, melyet kérjük szíveskedjenek felületeiken közzé tenni, és Neptun üzenetként is eljuttatni a hallgatókhoz (minden képzési szinten, minden képzési formában tanuló hallgató célcsoportunk). Csatolva küldöm az érvényben lévő pályázati felhívásainkat is, bővebb információt és a pályázati dokumentumokat a –> campusmundi.hu oldalon érik el a hallgatók.

Kérem, hogy az Erasmus ösztöndíjtól visszalépett hallgatók felé is szíveskedjenek jelezni ezt a lehetőséget, ehhez is készítettünk egy rövid e-mail szöveg javaslatot, mellékletben továbbítom.

Köszönjük szíves együttműködésüket. Amennyiben kérdés merülne fel, állunk rendelkezésükre.

Üdvözlettel:

Kapcsolat

Nemzetközi Programok Központ

H-9026 Győr, Egyetem tér 1. 

(Igazgatási Épület 103.)

96/503-418, 503-419, 613-700


ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ
  délelőtt délután
Hétfő 10:00 - 12:00 12:30-14:00
Kedd 10:00 - 12:00 12:30-14:00
Szerda 10:00 - 12:00 12:30-14:00
Csütörtök 10:00 - 12:00 12:30-14:00
Péntek 10:00 - 12:00 -

 

IMAGE FILM