Campus Mundi - 2020/2021. tanévi pályázati lehetőség

A Tempus Közalapítvány 2020/2021. tanévi Campus Mundi pályázati felhívásokat közzétette a campusmundi.hu oldalon, részképzésre, szakmai gyakorlatra és rövid tanulmányútra a hallgatók a mai naptól a https://mundi.scholarship.hu oldalon tudják benyújtani pályázataikat. A következő tanévi felhívás meghirdetésével egy időben a 2019/2020. tanévi szakmai gyakorlatra vonatkozó pályázati lehetőséget lezárták.

A benyújtott pályázatok bírálata folyamatos lesz, de tekintettel a koronavírus miatt kialakult helyzetre, a támogatási döntések a vészhelyzet megszűnéséig csak feltételesen hozhatók meg.

Ez a tanév lesz az utolsó pályázati tanév a Campus Mundi projekt finanszírozásában, és mivel a költségvetési keretek végén tartanak, így korlátozott lesz a támogatható hallgatók létszáma is. A még rendelkezésre álló forrás az eddigi átlagösztöndíjak alapján az alábbi ösztöndíjas létszámkeret támogatását teszi lehetővé:

·       külföldi részképzés: 375 fő

·       külföldi szakmai gyakorlat: 643 fő

·       külföldi rövid tanulmányút: 132 fő

Amennyiben az Európán kívüli kiutazások aránya megnő, akkor a támogatható létszámkeret természetesen csökkenni fog. Mivel a költségvetési keretek egyre szűkösebbek, az ösztöndíjas ponthatár emelkedésére kell számítani: az Európán kívüli kiutazásokra csak a legkiválóbb hallgatók kaphatnak majd támogatást.

A leendő Campus Mundi pályázóknak azt javasolják, hogy elsősorban Európán belüli célországokban gondolkodjanak a külföldi mobilitásuk tervezése során, ez esetben lényegesen nagyobb az esély az ösztöndíj elnyerésére. Európán kívüli célországok esetében kiemelkedő (a szakátlag feletti) tanulmányi eredmény és alapos, szakmailag tartalmas motivációs levél, egyéb szakmai és közösségi aktivitás, felsőfokú nyelvvizsga megléte szükséges ahhoz, hogy a pályázó magas pontszámot érjen el a bírálat során és megkaphassa a támogatást.

Részképzésre és szakmai gyakorlatra folyamatosan lehet majd pályázatot benyújtani azzal a feltétellel, hogy ha a rendelkezésre álló keretösszeg kimerül, akkor a pályázati lehetőséget felfüggesztjük. A pályázatok értékelése az eddigi gyakorlat szerint folyamatosan fog történni, döntéshozatal is havonta egy alkalommal lesz. Amennyiben a kvóták betelnek, természetesen tájékoztatni fogjuk a felsőoktatási intézmények képviselőit a pályázati lehetőség felfüggesztéséről.

Az alábbiakban összefoglaljuk a 2020/2021. tanévi pályázati feltételek főbb változásait:

Szakmai gyakorlat és részképzés esetén:

  • a projekt forrásának EFOP/VEKOP arányát biztosítanunk kell a támogatott hallgatók arányában is, így az utolsó tanévben már csak konvergencia régióban tanulmányokat folytató, vagy ott állandó lakhellyel rendelkező hallgatók pályázhatnak – vagyis: vagy a képzési helynek vagy az állandó lakcímnek konvergencia régióban kell lennie (tehát a budapesti és Pest megyei hallgatók nem nyújthatnak be pályázatot, számukra az Erasmus+ ösztöndíjat ajánljuk);
  • az Európán kívüli országok esetén Világbank 2019. évi vásárlóerőparitáson alapuló egy főre eső bruttó nemzeti jövedelem országos kategóriái alapján (megélhetési költségek) három ösztöndíj kategóriát vezetünk be: az ösztöndíj összege a célország megélhetési költségei alapján 220 000 – 275 000 – 350 000 Ft/hó lesz, az egyes országokra vonatkozó ösztöndíj összegeket a csatolt táblázat tartalmazza;
  • Európán kívüli célországba történő kiutazás tanévente csak egy pályázat keretében támogatható, részképzés esetén legfeljebb 5, szakmai gyakorlat esetén legfeljebb 3 hónapra adunk támogatást;
  • az igényelt időtartamnál rövidebb időtartamra is adható támogatás.

Szakmai gyakorlat esetén:

·       Európán kívüli célországba történő kiutazás akkor pályázható, ha a külföldi szakmai gyakorlat teljesítéséért az itthoni tanulmányokba 15 kredit beszámításra kerül;

·       fizetett szakmai gyakorlat esetén csak résztámogatás adható, a résztámogatás összege függ az anyagi és/vagy természetbeni juttatás összegétől.

Rövid tanulmányút:

·       A tavaszi és az őszi pályázati forduló megmarad, a pályázati határidők az alábbiak szerint alakulnak:

o   2020. április 30. (péntek) 23 óra

o   2020. október 9. (péntek) 23 óra

·       A források fokozatos csökkenése miatt a támogatható létszám csökken, az ösztöndíjas ponthatár magasabb lesz;

·       A konvergencia régióban tanulmányokat folytató, vagy ott állandó lakhellyel rendelkező hallgatók pályázata előnyt élvez;

·       A bírálat során előnyt élveznek azok a pályázatok, melyek megvalósításáért a küldő intézmény legalább 15 kreditet beszámít a pályázó tanulmányaiba.

Minden pályázattípus esetében a mobilitásnak legkésőbb 2021. augusztus 31-én be kell fejeződnie.

Kapcsolat

Nemzetközi Programok Központ

H-9026 Győr, Egyetem tér 1. 

(Igazgatási Épület 103.)

96/503-418, 503-419, 613-700


ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ
  délelőtt délután
Hétfő 10:00 - 12:00 12:30-14:00
Kedd 10:00 - 12:00 12:30-14:00
Szerda 10:00 - 12:00 12:30-14:00
Csütörtök 10:00 - 12:00 12:30-14:00
Péntek 10:00 - 12:00 -

 

IMAGE FILM