Pályázat nemzetközi hallgatói program megvalósítására

A bejegyzés érvényessége lejárt!

A Széchenyi István Egyetem az ERASMUS+ program keretében pályázatot hirdet idegen nyelvű oktatási programok/ modulok megvalósítására az alábbiak szerint:

 A program célja:

Rövid tömbösített kurzusok, amelyek valami újat kínálnak a tanulási lehetőségek, a készségfejlesztés, az információkhoz való hozzáférés stb. szempontjából. A kurzuson részvevő hallgatók ECTS kreditpontokat kapnak. Az intenzív programok fokozottan multidiszciplináris, innovatív megközelítést alkalmaznak, és a különböző tudományágak hallgatóinak nemzetközi együttműködését szorgalmazzák. A hallgatói program nem állhat kizárólag kutatási tevékenységekből vagy konferenciákból.

A megvalósítás ideje  2018. január 1 - augusztus 31. közötti időszak. Egy pályázó egyszerre csak egy programmal pályázhat.

 A program időtartama

Legalább 5 egymást követő, a témához kötődő munkanapból kell állnia, és legfeljebb 20 munkanap hosszúságú lehet, amely időszak során folyamatosan, megszakítás nélkül kell folyniuk a tanóráknak.

A témához kötődő munkanapok nem foglalják magukban az előkészítő munkálatokat, a program témáján kívül eső társas alkalmakat, vagy az utazás napjait (a megérkezés és a távozás napja nem számít munkanapnak, ha nem történik oktatás).

A programnak megszakítás nélkül kell lezajlania és csak a hétvégék választhatják el a munkanapokat.

A program helyszíne: Széchenyi István Egyetem

 A részt vevő hallgatók:

Mindannyian valamelyik belföldi vagy külföldi felsőoktatási intézmény beiratkozott hallgatóinak kell lenniük, a külföldi résztvevők aránya min. 50 %

A programon résztvevő SZE hallgatók száma legalább 5 fő. A hallgatók az intenzív program teljes időtartama alatt jelen vannak.

 Elszámolható költségek:

Szervezési költség: minden olyan költség, ami a program szervezésének összefüggésében felmerül, mint pl:

 • bérköltség (szervezési feladatokkal megbízott munkatárs),
 • partnerek közötti kapcsolattartás,
 • disszemináció,
 • szakmai tartalommal összefüggő beszerzések,
 • programértékelés

 A pályázó akkor jogosult a teljes szervezési költségre, ha a programon legalább 10 mobilitásban részt vevő hallgató legalább 5 munkával töltött napon keresztül vett részt.

 Maximális támogatási összeg, ténylegesen felmerült költségek alapján: 1.000.000 Ft/projekt

 

 • A költségeknek a projektben részt vevő tanszékeknél kell felmerülniük. Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, nélkülözhetetlenek a végrehajtásához és a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításaiban betervezésre kerültek. A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása.
 • A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat, eleget tesznek az egyetem közbeszerzési kötelezettségeinek és pénzügyi előírásainak. (A NAV által előírt, SZE nevére szóló számláva igazolható)
 • A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak, illetve amilyen mértékben annak célját szolgálják.
 • Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás.
 • A projekt végrehajtása során a projekt pályázat eredménye szerint elfogadott teljes elszámolható költségvetéséből fel nem használt összeg a támogatást arányosan csökkenti. Az esetleges költségtöbblet nem kerül megtérítésre.
 • Kizárólag azon költségek számolhatók el, melyek a program elszámolhatósági időszakának kezdő és záró dátuma közt merültek fel.
 • Eszközbeszerzés nem valósítható meg a támogatás terhére.

 

Nyertes pályázat esetén a pályázó vállalja, hogy

 • a pályázat elnyerése után a részletes pénzügyi elszámolást készít a felhasználandó támogatásról
 • magyar és angol nyelven fényképes beszámolót készít a megvalósított programról
 • jelenléti ívet csatol a beszámolóhoz
 • a résztvevők által leadott értékelés összegzését csatolja a beszámolóhoz

 

Pályázás módja:

A beadandó pályázat (elektronikus formában) tartalmazza:

 • a program célját, ideje, tartalma
 • megvalósítás várható eredménye, hasznosulása,
 • a pályázó adatait (név, beosztás, tanszék, elérhetőség stb.),
 • várható költségvetés

A támogatás formája: költségtámogatás

 Online pályázati űrlap itt található.

Pályázati határidő: 2018. október 31.   24.00

A pályázatot az Erasmus Bizottság bírálja el.

Kapcsolat

Nemzetközi Programok Központ

H-9026 Győr, Egyetem tér 1. 

(Igazgatási Épület 101.)

96/503-418, 503-419

information@sze.hu

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ
Hétfő 13.00 - 15.00
Kedd 9.00 - 12.00 és 13.00 - 15.00
Szerda nincs fogadás
Csütörtök 9.00 - 12.00 és 13.00 - 15.00
Péntek 9.00 - 12.00

IMAGE FILM