Pályázat nemzetközi hallgatói program megvalósítására

A Széchenyi István Egyetem az ERASMUS+ program keretében pályázatot hirdet idegen nyelvű oktatási programok/ modulok megvalósítására az alábbiak szerint:

 A program célja:

Rövid tömbösített kurzusok, amelyek valami újat kínálnak a tanulási lehetőségek, a készségfejlesztés, az információkhoz való hozzáférés stb. szempontjából. A kurzuson részvevő hallgatók ECTS kreditpontokat kapnak. Az intenzív programok fokozottan multidiszciplináris, innovatív megközelítést alkalmaznak, és a különböző tudományágak hallgatóinak nemzetközi együttműködését szorgalmazzák. A hallgatói program nem állhat kizárólag kutatási tevékenységekből vagy konferenciákból.

A megvalósítás ideje  2018. január 1 - augusztus 31. közötti időszak. Egy pályázó egyszerre csak egy programmal pályázhat.

 A program időtartama

Legalább 5 egymást követő, a témához kötődő munkanapból kell állnia, és legfeljebb 20 munkanap hosszúságú lehet, amely időszak során folyamatosan, megszakítás nélkül kell folyniuk a tanóráknak.

A témához kötődő munkanapok nem foglalják magukban az előkészítő munkálatokat, a program témáján kívül eső társas alkalmakat, vagy az utazás napjait (a megérkezés és a távozás napja nem számít munkanapnak, ha nem történik oktatás).

A programnak megszakítás nélkül kell lezajlania és csak a hétvégék választhatják el a munkanapokat.

A program helyszíne: Széchenyi István Egyetem

 A részt vevő hallgatók:

Mindannyian valamelyik belföldi vagy külföldi felsőoktatási intézmény beiratkozott hallgatóinak kell lenniük, a külföldi résztvevők aránya min. 50 %

A programon résztvevő SZE hallgatók száma legalább 5 fő. A hallgatók az intenzív program teljes időtartama alatt jelen vannak.

 Elszámolható költségek:

Szervezési költség: minden olyan költség, ami a program szervezésének összefüggésében felmerül, mint pl:

 • bérköltség (szervezési feladatokkal megbízott munkatárs),
 • partnerek közötti kapcsolattartás,
 • disszemináció,
 • szakmai tartalommal összefüggő beszerzések,
 • programértékelés

 A pályázó akkor jogosult a teljes szervezési költségre, ha a programon legalább 10 mobilitásban részt vevő hallgató legalább 5 munkával töltött napon keresztül vett részt.

 Maximális támogatási összeg, ténylegesen felmerült költségek alapján: 1.000.000 Ft/projekt

 

 • A költségeknek a projektben részt vevő tanszékeknél kell felmerülniük. Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, nélkülözhetetlenek a végrehajtásához és a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításaiban betervezésre kerültek. A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása.
 • A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat, eleget tesznek az egyetem közbeszerzési kötelezettségeinek és pénzügyi előírásainak. (A NAV által előírt, SZE nevére szóló számláva igazolható)
 • A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak, illetve amilyen mértékben annak célját szolgálják.
 • Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás.
 • A projekt végrehajtása során a projekt pályázat eredménye szerint elfogadott teljes elszámolható költségvetéséből fel nem használt összeg a támogatást arányosan csökkenti. Az esetleges költségtöbblet nem kerül megtérítésre.
 • Kizárólag azon költségek számolhatók el, melyek a program elszámolhatósági időszakának kezdő és záró dátuma közt merültek fel.
 • Eszközbeszerzés nem valósítható meg a támogatás terhére.

 

Nyertes pályázat esetén a pályázó vállalja, hogy

 • a pályázat elnyerése után a részletes pénzügyi elszámolást készít a felhasználandó támogatásról
 • magyar és angol nyelven fényképes beszámolót készít a megvalósított programról
 • jelenléti ívet csatol a beszámolóhoz
 • a résztvevők által leadott értékelés összegzését csatolja a beszámolóhoz

 

Pályázás módja:

A beadandó pályázat (elektronikus formában) tartalmazza:

 • a program célját, ideje, tartalma
 • megvalósítás várható eredménye, hasznosulása,
 • a pályázó adatait (név, beosztás, tanszék, elérhetőség stb.),
 • várható költségvetés

A támogatás formája: költségtámogatás

 Online pályázati űrlap itt található.

Pályázati határidő: 2018. október 31.   24.00

A pályázatot az Erasmus Bizottság bírálja el.

Szakmai gyakorlat

Események

Munkaszüneti nap 2017. október 23.
Elektronikus ZH nap 2017. október 25.
Városi Gyásznap 2017. október 26.
Levelezős konzultációs hétvége 2017. október 27. - 2017. október 28.
Szenátusi ülés 2017. október 30. 14:00 - 16:00
Munkaszüneti nap 2017. november 1.

Nemzetközi Munkacsoport

A Széchenyi István Egyetem jelentős erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az intézményben folyó tudományos és oktatási tevékenység és az intézmény nemzetközi kapcsolatainak egyetemi színvonala folyamatosan emelkedjen. Ennek érdekében hozta létre  az Igazgatásszervezési Főigazgatóságon belül a Nemzetközi Munkacsoportot, amelynek fő feladata, hogy az intézményben folyó nemzetközi (elsősorban oktatási) tevékenységet koordinálja, segítse a nemzetközi projektekben folyó munkát.


Fogadási idő:
Hétfő: 13.00-15.00 
Kedd: 9.00-12.00 és 13.00-15.00
Szerda: nincs
Csütörtök: 9.00-12.00 és 13.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00