Nyári egyetemek, intenzív nyelvi és szakmai kurzusok

A CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) program célja, hogy lehetõvé tegyen a részt vevõ országok felsõoktatási intézményei (egyetemek, fõiskolák) számára oktatói és diákcseréket, nyelvi- és szakmai kurzusokon, valamint nyári egyetemeken való közös részvételt, ezzel is elõsegítve a közép-európai értelmiség szakmai kapcsolatainak erõsítését és bõvítését.

 

A CEEPUS program keretében tehát nem csupán arra nyílik lehetõség, hogy az együttmûködõ intézmények a normál szakos tanrend keretében fogadjanak vagy küldjenek hallgatókat, illetve oktatókat, hanem arra is, hogy a hálózat tevékenységének gazdagítása érdekében a nem szakos képzéshez kapcsolódóan nyári egyetemet, intenzív kurzust, illetve hallgatói szakmai kirándulást szervezzenek a program támogatásával. Elõnyt élveznek azok a kezdeményezések, amelyeket már õsszel beterveznek a hálózatok, de lehetõség van az ad hoc jellegû projektek beindítására is, amennyiben elegendõ idõ áll még rendelkezésre a szervezéshez. A nyári egyetemek és intenzív kurzusok minimum 10 napos, a hallgatói szakmai kirándulások minimum 2-3 napos rendezvények. A hallgatói/oktatói mobilitáshoz hasonlóan ezen programok is elsõsorban az elfogadást nyert hálózatokban résztvevõk számára nyitottak, elvégzésük esetén a résztvevõ hallgatóknak kreditpont adása kötelezõ. A költségek finanszírozási alapja a szokásos mobilitásokhoz hasonlóan az ösztöndíjhónap.

A speciális kurzusok a normál mobilitási ösztöndíjaktól eltérõ finanszírozású kurzusok, melyben a beérkezõ ösztöndíjasok a kurzus idejére ösztöndíjat nem, de a fogadó intézménytõl ingyenes szállást, és ellátást kapnak, valamint díjmentesen vehetnek részt a programokon. Mivel általában a nyári egyetemek nem finanszírozhatók teljes egészében CEEPUS támogatásból, a kurzus költségeihez az ösztöndíjasok részérõl saját hozzájárulásra is szükség lehet, melyrõl az adott nyári egyetemet szervezõ felsõoktatási intézmény tud bõvebb felvilágosítást nyújtani.

A speciális kurzusok (nyári egyetemek, intenzív kurzusok, hallgatói szakmai kirándulások) szervezésének feltételei:

A szervezõ intézménynek elõzetes költségtervet kell készítenie, ahol figyelembe kell venni, hogy a végösszegnek oszthatónak kell lennie a mindenkori hallgatói ösztöndíj összegével. Ha a program Magyarországon belül helyileg több intézményben zajlik, a költségtervet intézményenként kell elkészíteni. Ha a kurzust több országban vándoregyetemként tartják meg, akkor az elõzetes költségtervet csak a magyar intézmény(-ek)re lebontva kell elkészíteni.
A pályázatot minden esetben be kell adni az Irodához, akár az elnyert hónapkereten belül, akár azon felül kívánnak speciális kurzust szervezni.

A speciális kurzusok szervezéséhez a pályázati ûrlapot innen töltheti le.

A kurzus szervezésének igényét a pályázat beadásán kívül az elsõ/második idõközi pénzügyi beszámolóban is jelezni kell.

A speciális kurzusok (nyári egyetemek, intenzív kurzusok, hallgatói szakmai kirándulások) elszámolása:

A speciális kurzusok elszámolása számlák alapján történik. Az elnyert hónapkeretnek megfelelõ összegû számlákat az intézménynek a többi CEEPUS programhoz kapcsolódó számlához és bizonylathoz hasonlóan 5 évig meg kell õriznie.
A számlás elszámolásnál csak egész hónapszámnak megfelelõ összeg elszámolása fogadható el.

A számlák az alábbi tételekre szólhatnak:

  • A szállásról, az esetleges terembérletrõl, eszközbérletrõl, több helyszín esetén üzemanyagköltségrõl (km-elszámolás alapján), buszbérlésrõl, bérletrõl/jegyrõl, valamint a szakmai programhoz szorosan kapcsolódó belépõdíjakról a fogadóintézmény nevére kiállított számla.
  • Munkaebédrõl/vacsoráról a fogadóintézmény nevére kiállított számla.
  • A nyári egyetemre készül?, ahhoz szorosan kapcsolódó jegyzetek el?állításának költségeir?l a fogadóintézmény nevére kiállított számla.
  • Elszámolható továbbá adminisztrációs költség, ami a következõ lehet: posta, telefon, fénymásolás (maximum a nyári egyetemre felhasznált költségvetés 5%-a).
  • A nyári egyetemek/intenzív szakmai kurzusok szervezéséhez szorosan hozzátartozó, fent felsorolt költségtételekkel kapcsolatban a magyar jogszabályok alapján kötelezõen befizetett adó illetve járulék a CEEPUS támogatás terhére elszámolható.
    Az elszámoláshoz mellékelni kell a programban résztvevõk listáját - név, ország, küldõ intézmény.

Szakmai gyakorlat

Események

Munkaszüneti nap 2017. október 23.
Elektronikus ZH nap 2017. október 25.
Városi Gyásznap 2017. október 26.
Levelezős konzultációs hétvége 2017. október 27. - 2017. október 28.
Szenátusi ülés 2017. október 30. 14:00 - 16:00
Munkaszüneti nap 2017. november 1.

Nemzetközi Munkacsoport

A Széchenyi István Egyetem jelentős erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az intézményben folyó tudományos és oktatási tevékenység és az intézmény nemzetközi kapcsolatainak egyetemi színvonala folyamatosan emelkedjen. Ennek érdekében hozta létre  az Igazgatásszervezési Főigazgatóságon belül a Nemzetközi Munkacsoportot, amelynek fő feladata, hogy az intézményben folyó nemzetközi (elsősorban oktatási) tevékenységet koordinálja, segítse a nemzetközi projektekben folyó munkát.


Fogadási idő:
Hétfő: 13.00-15.00 
Kedd: 9.00-12.00 és 13.00-15.00
Szerda: nincs
Csütörtök: 9.00-12.00 és 13.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00