Mobilitás a Ceepus programban

Hallgatói és oktatói mobilitás a CEEPUS programban


Hallgatóként, illetve oktatóként egyéni mobilitási pályázat benyújtására az alábbi lehetőségek vannak:

1. Hálózati együttműködések keretén belüli mobilitások
A CEEPUS program a hálózatokon belül megvalósuló mobilitásokra épül. Hallgatói és oktatói mobilitás, valamint speciális kurzus az elfogadott hálózatok keretein belül, a fogadó intézmény fogadási keretének erejéig valósítható meg. A küldő intézmény által kiírt pályázati felhívásnak megfelelően a lehetséges ösztöndíjasok kiválasztását a hálózat helyi koordinátora végzi.


2 Hálózaton kívüli, freemover mobilitások
Ha a hallgató, vagy oktató a saját intézményében nem talál megfelelő CEEPUS hálózatot, akkor freemover-ként lehetősége van bekapcsolódni a programba, amennyiben a hálózatok nem használták fel a rendelkezésükre álló kereteiket. Freemover pályázat beadására így kizárólag a második szemeszterben van lehetőség.


Az eredetileg nem tervezett mobilitások (hálózaton belüli várólistások, speciális kurzusok, freemoverek) hónapkereten felüli igénye más hálózatok által fel nem használt hónapkeretből fedezhetők. A második pályázati határidő (november 15.) után a hálózatok által elnyert, de fel nem használt hónapokat a Tempus Közalapítvány/CEEPUS Magyarországi Iroda összegzi, és azon hálózatok között osztja szét, amelyek a tavaszi szemeszterben további mobilitások lebonyolításához, vagy speciális kurzusok (nyári egyetem, intenzív kurzus, hallgatói kirándulás) szervezéséhez arra igényt tartanak.
Azok a hálózatok, amelyek nem használták fel az eredetileg elnyert hónapkereteiket, az újraosztás után a maradvány felhasználására már nem jogosultak. A maradvány hónapok szétosztásáról a Tempus Közalapítvány/CEEPUS Magyarországi Iroda az igények figyelembevételével saját hatáskörében dönt.
A hónapkeretek újraosztása minden év decemberében történik meg.


A hallgatói és oktatói mobilitási ösztöndíj elnyerésének feltételei:

 • A pályázó saját állampolgárságával megegyező országba nem utazhat CEEPUS támogatással.
 • A kiutazás tanéven belül egyszer meghosszabbítható, de összesen nem haladhatja meg a 10 hónapot.
 • A kiutazás tanéven belül egyszer meghosszabbítható, de összesen nem haladhatja meg a 10 hónapot.
  Az utazás időpontjának módosítására a küldő- és fogadóintézménnyel, valamint a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodájával való egyeztetés alapján van lehetőség, de ez kizárólag az eredetileg megpályázott tanéven belül engedélyezhető.
 • Hallgatók esetében ismételt CEEPUS kiutazásra csak akkor kerülhet sor, ha az különösen indokolt, és ha a küldő intézmény a megfelelő indoklást a pályázat továbbításakor megküldi a Tempus Közalapítvány/CEEPUS Magyarországi Irodának, és az Iroda az indoklást jóváhagyja.
 • PhD hallgatók és oktatók esetében elfogadható többszöri kiutazás, azonban a CEEPUS Miniszteri Bizottság 2004. március 13-i varsói ülésen hozott döntése értelmében a kirívóan gyakori kiutazások esetében a Tempus Közalapítvány/CEEPUS Magyarországi Iroda indoklást kérhet a pályázótól, valamint a küldő hálózat koordinátorától/partnerétől, ami alapján megvizsgálja a pályázat támogathatóságát, illetve az indoklást a Központi CEEPUS Iroda felé továbbítja.

Hallgatói mobilitás

A hallgatói mobilitás célja:

 • normál szakos képzésben-,
 • nyári egyetemen, intenzív kurzuson-,
 • hallgatói szakmai kiránduláson való részvétel,
 • labormunka,
 • szakmai gyakorlat,
 • szakdolgozat készítés.

A megpályázható időszak:

 • Normál szakos képzés esetén: 
  - Alapképzéses hallgatók:
  ajánlottan 1  szemeszter, vagy trimeszter, de minimum 3 hónap, maximum 10 hónap
  - Posztgraduális hallgatók / PhD hallgatók / diplomamunkán dolgozó alapképzéses hallgatók:
  minimum 1 hónap, maximum 10 hónap (Alapképzéseseknél a diplomamunka készítését a pályázatban jelezni kell!)

Technikai minimum 1 hónap esetén 21 napos tartózkodás, több hónap esetén az utolsó hónap lehet 16 napos.
Amennyiben a vendéghallgató nem teljesíti a fentiekben előírt minimális tartózkodási időt, az ösztöndíja visszafizetendő!

 • Nem szakos program esetén:
  - nyári egyetem: minimum 10 nap;
  - intenzív nyelvi vagy szakmai kurzus: minimum 10 nap;
  - hallgatói szakmai kirándulás: minimum 2-3 nap.

Az ösztöndíj elnyerésének általános feltételei:

 • 2 lezárt félév a kiutazásig,
 • legfeljebb 35 éves kor,
 • CEEPUS országbeli állampolgárság,
 • az adott hálózat intézményi koordinátorának vagy hálózati koordinátorának/ partnerének támogatása.

A fentiekben felsorolt feltételeken túl a küldő intézmény további kritériumokat is megfogalmazhat, melyekről bővebb információ az intézmény pályázati kiírásában olvasható, illetve a koordinátortól kérhető.

Az ösztöndíj mértéke:

Az ösztöndíjat a kiutazó a fogadó országtól kapja, melynek mértéke ennek megfelelően változó. Az aktuális tanévre érvényes ösztöndíjakról bővebben a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) tájékozódhat, az egyes nemzeti CEEPUS irodák linkjeire kattintva.
A CEEPUS keretében utazóknak nem kell tandíjat fizetniük.

Oktatói mobilitás

Az oktatói mobilitás célja:

 • elsősorban oktatási tevékenység, melyhez társulhat kutatás, konferencián való részvétel, de ez kizárólagos cél nem lehet
 • 5 munkanap alatt minimum 6 tanítási óra megtartása kötelező. A "Joint Program" keretében közös diploma program kidolgozása céljával utazó oktatók esetén kötelező tanítási óraszám 5 munkanap alatt minimum 4 órára változik.

A megpályázható időszak:

Az oktatói kiutazás időtartama minimum 5 munkanap (technikailag 1 hónap), maximum 10 hónap. Amennyiben a vendégoktató nem teljesíti az előbbiekben előírt minimális tartózkodási időt és/vagy kötelező tanítási óraszámot, az ösztöndíja visszafizetendő!

Az ösztöndíj elnyerésének feltételei:

 • egyetemi vagy főiskolai tanári állás (tanársegéd, adjunktus, docens, stb.),
 • CEEPUS országbeli állampolgárság (ez alól kivételt jelentenek a CEEPUS hálózatok működésében részt vevő vendégoktatók, akik állampolgárságuktól függetlenül részt vehetnek az oktatói mobilitásban),
 • az adott hálózat intézményi koordinátorának vagy hálózati koordinátorának/ partnerének támogatása,
 • az oktatói mobilitás esetében nincs korhatár.

Az ösztöndíj mértéke:

Az ösztöndíjat a kiutazó a fogadó országtól kapja, melynek mértéke ennek megfelelően változó. Az aktuális tanévre érvényes ösztöndíjakról bővebben a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) tájékozódhat, az egyes nemzeti CEEPUS irodák linkjeire kattintva.

Egyéni mobilitási pályázatok beadásának módja:
A pályázatokat on-line rendszerben kell feltölteni a Központi CEEPUS Iroda honlapjára (www.ceepus.info), melynek lépései a következők:

1) Regisztráció

 • A képernyő jobb felső sarkában a "login/register" linkre kattintva lehet az információs oldalról átjelentkezni a regisztrációs felületre.
 • A lap alján található "Click here to register" linken kell bejelentkezniük a hallgatóknak, illetve oktatóknak, és egy 2 oldalból álló adatlapot (személyes és intézményi adatokkal) kitölteniük, ahol meg kell adni a későbbiekben használni kívánt felhasználónevet és jelszót, majd el kell küldeni a regisztrációt.
 • A regisztráció során megadott e-mail címre a rendszer válaszul küld egy linket, amire rákattintva lehet érvényesíteni a regisztrációt.  
  FONTOS:
  Egyéni mobilitási pályázat benyújtása esetén a network / mobility / IRO / PPU deputy választási lehetőségek közül kizárólag a mobility-t szabad kiválasztani, egyéb esetben a regisztrációt a CEEPUS Magyarországi Iroda kénytelen elutasítani!
 • A megfelelő státusz kiválasztása után a rendszer automatikusan belépteti a pályázót a jelentkezési lap kitöltéséhez. Legközelebbi alkalommal a regisztráció során megadott felhasználónévvel és jelszóval lehet bejelentkezni a pályázat feltöltéséhez, illetve nyertes pályázat esetén az ösztöndíjas periódus lezárását követően a "mobility report" kitöltéséhez.
  FONTOS:
  Azon oktatóknak, akik hálózati pályáztok kapcsán már egyszer regisztráltatták magukat, nem kell újból bejelentkezniük! Nekik annyi a teendőjük, hogy bejelentkeznek a korábban kapott felhasználónevükkel és jelszavukkal és kiválasztják a "register for mobility" opciót.
  Amennyiben a koordinátor feltölt egyéni mobilitási pályázatot is, automatikusan a mobilitási felhasználói felület marad aktív. A hálózati, illetve az egyéni mobilitási felhasználói felület között a jobb felső sarokban található "Mobility" illetve "Network" gombbal lehet váltani.

2) A pályázat elkészítése

 • A felhasználónévvel és jelszóval bejelentkezve ki kell választani az aktuális tanévet, ahol a pályázat feltölthető (küldő ország, küldő egyetem, hálózatszám kiválasztása után lehet a pályázat tartalmi részét kitölteni- base data, personal data, address, denomination, motivation, education, knowledge of languages).
 • Freemover pályázatok esetén a bejelentkezés után a honlapon elérhető alábbi két dokumentumot kell kitöltve, beszkennelt  formában feltölteni a pályázat mellé:
  FREEMOVER LETTER OF ACCEPTANCE host institution students
  FREEMOVER LETTER OF RECOMMENDATION home institution students
  Ezen dokumentumok hiányában a freemover pályázatok elutasításra kerülnek!
 • A feltöltött pályázatokat a rendszer automatikusan tárolja, de következő lépésként a küldő intézmény koordinátorához a "check & submit" gomb segítségével továbbítani kell a jelentkezéseket. A rendszer mindaddig nem engedi továbbítani a pályázatot, míg abban hibát érzékel, ezért sikertelen továbbítás esetén hibaüzenetek segítenek a jelentkezőnek abban, hogy hol kell keresni a problémát.
 • A pályázat (és freemoverek esetében a csatolandó dokumentumok) elkészítésének a nyelve: angol

ONLINE SUPPORT: A központi iroda honlapján online segítségnyújtó szolgáltatás működik (angol és német nyelven). Kérjük, hogy technikai problémáikkal  ezt a szolgáltaltást vegyék igénybe!

3) A jelentkezési lap elküldésével a pályázó feladata egyelőre lezárult. A pályázat ezután a további lépcsőkön megy keresztül:

- küldő intézmény CEEPUS koordinátora
Jóváhagyás esetén:
- küldő ország Nemzeti CEEPUS Irodája
Jóváhagyás esetén:
- fogadó intézmény CEEPUS koordinátora
Jóváhagyás esetén:
- fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája - végső döntés a pályázatról

A felsorolt szintek mindegyikén lehetőség van a pályázat elfogadására és továbbítására, a pályázat várólistára helyezésére, vagy a pályázat elutasítására. A jelentkezés elfogadása esetén a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája e-mailben és postai úton egyaránt kiértesíti a pályázót az ösztöndíj elnyeréséről, és az ösztöndíjas további teendőiről, a külföldi tartózkodással kapcsolatos egyéb részletekről.

4) Az ösztöndíjas periódus lezárta után

A hazautazást követő 2 héten belül a volt ösztöndíjasnak kötelezően be kell számolnia az ösztöndíjas időszakról a "Letter of Confirmation" és a "Mobility Report" formanyomtatványokkal, melyeket az intézményi CEEPUS koordinátornak kell leadniuk.

A támogatás kifizetésének feltételeiről bővebb felvilágosítás az intézményi koordinátoroktól kérhető.
Változás: A 2007/2008-as tanévtől az útiköltség támogatás rendszere megszűnik, az ösztöndíjasoknak tehát maguknak kell állni a kiutazással kapcsolatos költségeket.


Információk a Magyarországra érkező ösztöndíjasoknak


A támogatás a CEEPUS program esetében olyan ösztöndíjat jelent, amely tartalmazza a Magyarországra érkezőknek szánt szállás-hozzájárulást, de nem fedezi az utazási költségeket. A beutazók biztosítását Magyarország és a CEEPUS országok (Albánia kivételével!) között szociálpolitikai egyezmények biztosítják, melynek keretében a sürgősségi ellátás ingyenes a beérkező CEEPUS ösztöndíjasok részére. Ha a beérkező ösztöndíjas kiegészítő egészségbiztosítást szeretne kötni, azt saját forrásból kell fedeznie. Albániából érkezők esetén ajánlott beutazás előtt teljes körű egészségbiztosítás megkötése, mivel szociálpolitikai egyezmény hiányában a sürgősségi ellátás is térítésköteles!

A CEEPUS II Egyezmény szabályozásával összhangban a CEEPUS program keretén belül a magyar fogadóintézmények a beérkező hallgatóknak és oktatóknak az alábbiak szerint teljesítenek kifizetéseket:

Ösztöndíjas kategória Ösztöndíj összege
(Ft/ösztöndíjhónap)
Diákok ("S") 65.000
Posztgraduális hallgatók,
PhD hallgatók ("S2")
80.000
Oktatók ("T") 5-9 munkanapos tartózkodás esetén
(6 tanítási óra megtartása kötelező!)
80.000
Oktatók ("T2") 10 munkanaptól (12 tanítási óra megtartása kötelező!) 110.000


A programban részt vevő oktatóknak 5 munkanap alatt legalább 6 tanítási óra megtartása kötelező a fogadó intézményben (10 munkanap esetén ez 12 órára nő). A "Joint program" keretében, vagyis közös diploma program kidolgozása céljával utazó oktatók esetén a kötelező tanítási óraszám 5 munkanap alatt minimum 4 órára (10 munkanap esetén 8 órára) változik.


A pályázatok elfogadásakor minden beérkező oktató automatikusan "T" státuszba kerül. Amennyiben a vendégoktató 5-9 munkanap közti időszakot tölt el a fogadó intézményben, mely alatt 6 tanítási órát tart, abban az esetben az eredeti "T" státusznak megfelelően 80.000 Ft CEEPUS támogatás illeti meg. Amennyiben azonban legalább 10 munkanapot tölt el a fogadó intézményben, mely alatt teljesíti a kötelezően előírt 12 tanítási órát, a "T2" státusz szerint megilleti őt a 110.000 Ft-os ösztöndíj. Mindkét esetben a tartózkodás technikailag 1 hónapnak minősül.

Az ösztöndíjas tartózkodás egyéb részleteivel kapcsolatban további információ az intézményi CEEPUS koordinátoroktól, vagy a hálózat magyar koordinátorától kérhető.

Szakmai gyakorlat

Események

Munkaszüneti nap 2017. október 23.
Elektronikus ZH nap 2017. október 25.
Városi Gyásznap 2017. október 26.
Levelezős konzultációs hétvége 2017. október 27. - 2017. október 28.
Szenátusi ülés 2017. október 30. 14:00 - 16:00
Munkaszüneti nap 2017. november 1.

Nemzetközi Munkacsoport

A Széchenyi István Egyetem jelentős erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az intézményben folyó tudományos és oktatási tevékenység és az intézmény nemzetközi kapcsolatainak egyetemi színvonala folyamatosan emelkedjen. Ennek érdekében hozta létre  az Igazgatásszervezési Főigazgatóságon belül a Nemzetközi Munkacsoportot, amelynek fő feladata, hogy az intézményben folyó nemzetközi (elsősorban oktatási) tevékenységet koordinálja, segítse a nemzetközi projektekben folyó munkát.


Fogadási idő:
Hétfő: 13.00-15.00 
Kedd: 9.00-12.00 és 13.00-15.00
Szerda: nincs
Csütörtök: 9.00-12.00 és 13.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00