Makovecz program

A Széchenyi István Egyetem mint partnerintézmény rész vesz a Makovecz program megvalósításában. A programról részletesebben ITT.

Az egyetem jelenlegi együttműködő partnerintézményei a program keretén belül:

- Selye János Egyetem, Komárno, Szlovákia
- Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, Szlovákia

Hallgatói jelentkezés a SZE-re  a program keretén belül, minden típusú (tanulmányi/kutatási) mobilitás esetén:

- küldö intézmény nevezése (nominálás)
- SZE oktatási kínálatának áttekintése ITT
- online jelentkezés ITT
- jelentkezési lap + mellékletek kinyomtatása, elküldése
- Tanulmányi szerződés kitöltése, aláíratása kötelező


Az egyetem a szabad helyek függvényében kollégiumi férőhelyet biztosít a programban részt vevő hallgatóknak. A kollégiumi elhelyezési feltételek és díjak megegyeznek a cserehallgatók részére biztosított kondíciókkal.

Teljes szemeszteres (5 hónap) mobilitás esetén:

-a jelentkezés és beiratkozás, hallgatói jogok és kötelezettségek többi cserehallgatóéval (Erasmus, Ceepus stb.) megegyezően,
- jelentkezési határidő: őszi szemeszterre június 1, tavaszi szemeszterre november 1.
- Tantárgyak kiválasztása szakkoordinátor segítségével, tantárgylista ITT
- Learning Agreeement (tanulmányi szerződés) kitöltése, aláíratása

A teljes félévre érkezők teendőinek részletezése ITT található.


A  beiratkozás után hallgatói jogviszony jön létre, mely a következőkre jogosít fel:
- szálláslehetőség a kollégiumban a cserehallgatóknak biztosított áron
- diákigazolvány (ideiglenes)
- szemeszter végén bizonyítvány (kreditigazolás) mely tartalmazza a megszerzett érdemjegyeket és krediteket

Rövid távú (1-4 hónap) óralátogatási vagy kutatási célú mobilitás esetén

- Óraalátogatás csak szorgalmi időszakban!
- A Tanulmányi szerződésben a látogatni kívánt órák és/vagy kutatási téma megjelölése szükséges. Óralátogatás esetén tantárgylista ITT
- oktató(k)  / konzulens felkeresése a SZE-n, kutatási téma egyeztetése (esetlgesen a szakkoordinátor segítségével) a hallgató feladata
-a mobilitás folyamán Óralátogatási lap és/vagy Kutatási konzultációs lap vezetése kötelező
- tanulmányok / kutatás végén a hallgató részvételi igazolást kap

Rövid távú mobilitás esetén hallgató jogviszony nem jön létre.

A rövid távú mobilitási teendők részletezése ITT található.

Szakmai gyakorlat

Események

Központi áramszünet 2017. augusztus 25. - 2017. augusztus 26.
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév első félévére 2017. augusztus 28. 06:00 - 2017. szeptember 2. 23:55
Gólyahét 2017. augusztus 30. 00:00 - 2017. szeptember 3. 12:00
INNOSOC záró konferencia 2017. augusztus 30.
Szorgalmi időszak kezdete 2017. szeptember 4.
Tanévnyitó Ünnepély 2017. szeptember 4. 10:00 - 12:00

Nemzetközi Munkacsoport

A Széchenyi István Egyetem jelentős erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az intézményben folyó tudományos és oktatási tevékenység és az intézmény nemzetközi kapcsolatainak egyetemi színvonala folyamatosan emelkedjen. Ennek érdekében hozta létre  az Igazgatásszervezési Főigazgatóságon belül a Nemzetközi Munkacsoportot, amelynek fő feladata, hogy az intézményben folyó nemzetközi (elsősorban oktatási) tevékenységet koordinálja, segítse a nemzetközi projektekben folyó munkát.


Fogadási idő:
Hétfő: 13.00-15.00 
Kedd: 9.00-12.00 és 13.00-15.00
Szerda: nincs
Csütörtök: 9.00-12.00 és 13.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00