Makovecz program

A Széchenyi István Egyetem mint partnerintézmény rész vesz a Makovecz program megvalósításában. A programról részletesebben ITT.

Az egyetem jelenlegi együttműködő partnerintézményei a program keretén belül (programgazda intézmények):

- Selye János Egyetem, Komárno, Szlovákia- kapcsolattartó Nagyová Beáta és Kocsis Gergely
- Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra, Szlovákia- kapcsolattartó Dr. Vancsó Ildikó
- Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem , Kolozsvár - kapcsolattaró Hauer Melinda

KIUTAZÓKNAK:

Jelentkezés a SZE Nemzetközi Programok Központ-on keresztül (9026 Győr, Egyetem tér 1, IG 101) rövid magyar nyelvű szakmai önéletrajzzal (Neptun kódot kérünk megjelölni).

Az ösztöndíjprogramban 1. féléves hallgatók is pályázhatnak.

Több jelentkező esetén a SZE sorrendet állít fel, melynek alapja az eddig elért tanulmányi eredmény (kumulált, korrigált kreditindex), ebben az esetben az 1. féléves jelentkezők hátrébb sorolódnak. A kiutazáshoz szükséges dokumentációk:

- szakvezető/szakkoordinátori engedély
- tanulmányi szerződés (a programgazda intézmény által megkövetelt formában)

 Az ösztöndíj mértékét a fogadó (programgazda) intézmény határozza meg. További információ a fenti kapcsolattartókon keresztül kérhető.

BEUTAZÓKNAK:

Hallgatói jelentkezés a SZE-re  a program keretén belül, minden típusú (tanulmányi/kutatási) mobilitás esetén:

- küldö intézmény nevezése (nominálás)
- SZE oktatási kínálatának áttekintése ITT
- online jelentkezés ITT
- jelentkezési lap + mellékletek kinyomtatása, elküldése
- Tanulmányi szerződés kitöltése, aláíratása kötelező


Az egyetem a szabad helyek függvényében kollégiumi férőhelyet biztosít a programban részt vevő hallgatóknak. A kollégiumi elhelyezési feltételek és díjak megegyeznek a cserehallgatók részére biztosított kondíciókkal.

Teljes szemeszteres (5 hónap) mobilitás esetén:

-a jelentkezés és beiratkozás, hallgatói jogok és kötelezettségek többi cserehallgatóéval (Erasmus, Ceepus stb.) megegyezően,
- jelentkezési határidő: őszi szemeszterre június 1, tavaszi szemeszterre november 1.
- Tantárgyak kiválasztása szakkoordinátor segítségével, tantárgylista ITT
- Learning Agreeement (tanulmányi szerződés) kitöltése, aláíratása

A teljes félévre érkezők teendőinek részletezése ITT található.


A  beiratkozás után hallgatói jogviszony jön létre, mely a következőkre jogosít fel:
- szálláslehetőség a kollégiumban a cserehallgatóknak biztosított áron
- diákigazolvány (ideiglenes)
- szemeszter végén bizonyítvány (kreditigazolás) mely tartalmazza a megszerzett érdemjegyeket és krediteket

Rövid távú (1-4 hónap) óralátogatási vagy kutatási célú mobilitás esetén

- Óraalátogatás csak szorgalmi időszakban!
- A Tanulmányi szerződésben a látogatni kívánt órák és/vagy kutatási téma megjelölése szükséges. Óralátogatás esetén tantárgylista ITT
- oktató(k)  / konzulens felkeresése a SZE-n, kutatási téma egyeztetése (esetlgesen a szakkoordinátor segítségével) a hallgató feladata
-a mobilitás folyamán Óralátogatási lap és/vagy Kutatási konzultációs lap vezetése kötelező
- tanulmányok / kutatás végén a hallgató részvételi igazolást kap

Rövid távú mobilitás esetén hallgató jogviszony nem jön létre.

A rövid távú mobilitási teendők részletezése ITT található.

Szakmai gyakorlat

Események

Munkaszüneti nap 2017. október 23.
Elektronikus ZH nap 2017. október 25.
Városi Gyásznap 2017. október 26.
Levelezős konzultációs hétvége 2017. október 27. - 2017. október 28.
Szenátusi ülés 2017. október 30. 14:00 - 16:00
Munkaszüneti nap 2017. november 1.

Nemzetközi Munkacsoport

A Széchenyi István Egyetem jelentős erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az intézményben folyó tudományos és oktatási tevékenység és az intézmény nemzetközi kapcsolatainak egyetemi színvonala folyamatosan emelkedjen. Ennek érdekében hozta létre  az Igazgatásszervezési Főigazgatóságon belül a Nemzetközi Munkacsoportot, amelynek fő feladata, hogy az intézményben folyó nemzetközi (elsősorban oktatási) tevékenységet koordinálja, segítse a nemzetközi projektekben folyó munkát.


Fogadási idő:
Hétfő: 13.00-15.00 
Kedd: 9.00-12.00 és 13.00-15.00
Szerda: nincs
Csütörtök: 9.00-12.00 és 13.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00