ERASMUS koordináció a Széchenyi István Egyetemen

ERASMUS intézményi koordinátor: Mészáros Márta   (mmzs@sze.hu)

A Széchenyi István Egyetem Erasmus kódja: HU GYOR01

Külföldi ösztöndíjak adminisztratív ügyeivel a Nemzetközi Iroda foglalkozik:

Mészáros Márta
e-mail: mmzs@sze.hu
Lazányi Andrea
e-mail: lazanyia@sze.hu

9026 Győr, Egyetem tér 1.
Igazgatási épület Ig 101. szoba 
Tel: 96/503-418
Fax: 96/613-560
Nyitvatartás:

Hérfő:       13 - 15
Kedd:        9 - 12 és 13 - 15
Szerda:     szünnap
Csütörtök:  9 - 12 és 13 - 15
Péntek:      9 - 12

 

Az egyetem hallgatói szakuknak megfelelő szakvezetők és szakkoordinátorok:


Szakcsoportok Szakkordinátor neve, elérhetősége
EEKK
Építész


JUHÁSZ Mattias
tanszéki mérnök
mjuhasz@sze.hu
Tel: 0036/96/503-400 ext. 3109

Építőmérnök
Infrastruktúra-építőmérnök
Közlekedésmérnök
Szerkezettervező építészmérnök
Településmérnök
GIVK
Gazdaságinformatika

Dr. Nagy SZilvia egy. docens

nagysz@sze.hu

Tel: 96/613-773

Mérnök informatika
Villamosmérnök
Gépészmérnök
Mechatronikai mérnök
AHJK
JárműmérnökDr. BURUZS Adrienn egyetemi tanársegéd
buruzs@sze.hu
Tel: 96/503-453

 
Műszaki menedzser
Műszaki szakoktató
Tanár-mérnöktanár
Logisztika mérnök
Környezetmérnök
KGYK
Gazdálkodási és menedzsment
GERSEI Gabriella dékáni titkárságvezető
gerseig@sze.hu
Tel: 96/ 503-400/ 3345
Kereskedelem és marketing
Logisztikai menedzsment
Marketing
Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
Regionális és környezeti gazdaságtan
Turizmus vendéglátás
Vezetés és szervezés
PLI
Ápolás és betegellátás
Dr. BÁNHIDI Miklós
főiskolai tanár
banhidi.miklos@sze.hu
Tel: 0036/96/503-643
Egészségügyi szervező
Rekreáció
Rekreációszervezés és egészségfejlesztés
VTI
Előadóművészet
Dr. RUPPERT István egyetemi tanár
ruppert@sze.hu
Tel: 96/613-560
Zenetanár
MEK
Állattenyésztő
Dr. Kovács Attila egyetemi docens
kovacs.attila@sze.hu
Tel: 96/566-641
Élelmiszermérnök
Gazdasági és vidékfejlesztési illetve Környezetgazdálkodási agrármérnök
Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök
Mezőgazdasági mérnök
Növénytermesztő mérnök
Agrármérnök tanár
Vidékfejlesztési agrármérnök
Növényorvosi
Agrármérnök
AK
Andragógia

Dr. Lőrincz Ildikó egyetemi docens
ak.dekani@sze.hu
Tel: 96/516-732

Gyógypedagógia
Szociálpedagógia
Tanító
Nemzetközi tanulmányok
Emberi erőforrás tanácsadó
Kulturális mediáció
Szociális munka
DFK
 
Igazságügyi igazgatási
 
Dr. Horváthy Balázs egyetemi adjunktus
balazs_horvathy@freemail.hu
Dr. Horváth Gergely egyetemi adjunktus
horvg@sze.hu
Tel: 96/503-470

Dr. HORVÁTHY Balázs egy. adjunktus
horvb@sze.hu
Dr. HORVÁTH Gergely egy. adjunktus
horvg@sze.hu
Tel: 96/503-470

Jogász
Nemzetközi igazgatás (BA)
Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

 

Szakmai gyakorlat

Események

Levelezős konzultációs hétvége 2017. november 17. - 2017. november 18.
Nyugdíjas Találkozó 2017. november 21. 15:00 - 20:00
Levelezős konzultációs hétvége 2017. november 24. - 2017. november 25.

Nemzetközi Munkacsoport

A Széchenyi István Egyetem jelentős erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az intézményben folyó tudományos és oktatási tevékenység és az intézmény nemzetközi kapcsolatainak egyetemi színvonala folyamatosan emelkedjen. Ennek érdekében hozta létre  az Igazgatásszervezési Főigazgatóságon belül a Nemzetközi Munkacsoportot, amelynek fő feladata, hogy az intézményben folyó nemzetközi (elsősorban oktatási) tevékenységet koordinálja, segítse a nemzetközi projektekben folyó munkát.


Fogadási idő:
Hétfő: 13.00-15.00 
Kedd: 9.00-12.00 és 13.00-15.00
Szerda: nincs
Csütörtök: 9.00-12.00 és 13.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00