Hallgatói és Dolgozói pályázat Thaiföldre

A Széchenyi István Egyetem 2017/18 tanévre az alábbi mobilitási pályázatokat hirdeti meg Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás keretében

1. BSc/MSc Hallgatói pályázat
2. Dolgozói pályázat


  1. Hallgatói

A Széchenyi István Egyetem 2017/18 tanévben külföldi ösztöndíj pályázatot hirdet az Egyetemen hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatói számára

E+ Nemzetközi Kreditmobilitás HALLGATÓI részképzési ösztöndíjra

Az ösztöndíjak célja:

Pályázók köre:

  • Széchenyi István Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló bármely tagozatos építőmérnök, közlekedésmök szakos BSc/MSc hallgató
  • Jelenleg a választott intézménnyel kötött szerződés szerinti tudományterületen 2017/18 tanévben hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (és építőmérnök, közlekedésmök szakos hallgató)
  • A tanuláshoz szükséges angol nyelvtudással rendelkezik

Támogatás formája: Ösztöndíj. Várható összege 650 EUR/hó + utazási hozzájárulás

Az ösztöndíj felhasználásának ideje: 2017. szeptember 1 – 2018. május 15.

Támogatott pályázatok várható száma:

Thaiföld: 2 fő

A pályázatok részletes feltételei a Nemzetközi kreditmobilitás honlapján találhatóak meg.

Hallgatói pályázatot on-line formában lehet leadni ezen a linken.

Határidő: 2017. szetpember 30. 24.00

A pályázás folyamata, bírálati szempontok megegyeznek az Erasmus+ mobilitás folyamatával. A pályázatokat az Erasmus Bizottság értékeli.

 

--------

 2. Dolgozói pályázat

A Széchenyi István Egyetem 2016-2018 évben pályázatot hirdet az Egyetemen munkaviszonnyal rendelkező oktatók, dolgozók  számára

E+ Nemzetközi Kreditmobilitási Oktatói ösztöndíjra

Az ösztöndíjak célja:

Pályázók köre:

  • Széchenyi István Egyetemmel munkaviszonyban álló dolgozó
  • Az oktatási tevékenységet a választott intézménnyel kötött szerződés szerinti tudományterületen lehet megvalósítani
  • A részvételhez szükséges nyelvtudással rendelkezik

Támogatás formája: Ösztöndíj. Várható összege 160 EUR/nap + utazási hozzájárulás

Az ösztöndíj felhasználásának ideje:
Thai relációban: 2017. március 1 – 2018. május 31. ,
Támogatott pályázatok várható száma 2 fő.

Dolgozói pályázatot on-line formában lehet leadni ezen a linken.

Határidő: 2017. október 31. 12.00

A pályázás folyamata, bírálati szempontok megegyeznek az Erasmus+ mobilitás folyamatával. A pályázatokat az Erasmus Bizottság értékeli.

A pályázatról bővebb információt talál a Nemzetközi kreditmobilitás oldalán.

 

 

Szakmai gyakorlat

Események

Munkaszüneti nap 2017. október 23.
Elektronikus ZH nap 2017. október 25.
Városi Gyásznap 2017. október 26.
Levelezős konzultációs hétvége 2017. október 27. - 2017. október 28.
Szenátusi ülés 2017. október 30. 14:00 - 16:00
Munkaszüneti nap 2017. november 1.

Nemzetközi Munkacsoport

A Széchenyi István Egyetem jelentős erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az intézményben folyó tudományos és oktatási tevékenység és az intézmény nemzetközi kapcsolatainak egyetemi színvonala folyamatosan emelkedjen. Ennek érdekében hozta létre  az Igazgatásszervezési Főigazgatóságon belül a Nemzetközi Munkacsoportot, amelynek fő feladata, hogy az intézményben folyó nemzetközi (elsősorban oktatási) tevékenységet koordinálja, segítse a nemzetközi projektekben folyó munkát.


Fogadási idő:
Hétfő: 13.00-15.00 
Kedd: 9.00-12.00 és 13.00-15.00
Szerda: nincs
Csütörtök: 9.00-12.00 és 13.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00