Jelentkezési lap 2017/18 tanévben tervezett oktatói mobilitásra

Név * 
NEPTUN kód * 
Tanszék * 
E-mail cím * 
Telefonszám * 
Oktatói tapasztalat * Oktatói jogviszonya a Széchenyi István Egyetemen * Célintézmény neve (Erasmus kódja) * 
Tervezett utazás időpontja * 
Év és hónap
Tervezett oktatási napok száma * 
Oktatás nyelve a fogadó intézményben * 
Oktatás szintje * 
2015-17 évben vett már részt Erasmus oktatói mobilitásban? * 


Erasmus utazásának hatása az itthoni oktatásra? * 
Részvétele a nemzetközi oktatásban? * 
Pl. Részt vesz idegennyelvű szak oktatásában, kidolgozásában? Van idegen nyelven oktatott tárgya? NEPTUN-ban szereplő idegennyelvű oktatott tárgyak száma 2016/17 -ben? 2015/16 tanévben oktatott külföldi hallgatók létszáma?
Nemzetközi aktivitása a SZE-n * 
Pl. Fogadott nemzetközi diákot vagy oktatót? Részt vett nemzetközi akadémiai rendezvény szervezésében a SZE-n 2016/17 tanévben?

Szakmai gyakorlat

Események

Alkotóhét 2017. szeptember 25. - 2017. szeptember 29.
Szakirányválasztás 2017. szeptember 25. - 2017. szeptember 29.
Szenátusi ülés 2017. szeptember 25. 14:00 - 16:00
HÉHA - Luther és az angol reformáció 2017. szeptember 25. 18:00 - 19:00
Véradás 2017. szeptember 28. 10:00 - 15:00
Levelezős konzultációs hétvége 2017. szeptember 29. - 2017. szeptember 30.
Kutatók Éjszakája 2017. szeptember 29. 13:30 - 23:55
Kurzuskiírási időszak 2017. október 2. - 2017. október 13.

Nemzetközi Munkacsoport

A Széchenyi István Egyetem jelentős erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az intézményben folyó tudományos és oktatási tevékenység és az intézmény nemzetközi kapcsolatainak egyetemi színvonala folyamatosan emelkedjen. Ennek érdekében hozta létre  az Igazgatásszervezési Főigazgatóságon belül a Nemzetközi Munkacsoportot, amelynek fő feladata, hogy az intézményben folyó nemzetközi (elsősorban oktatási) tevékenységet koordinálja, segítse a nemzetközi projektekben folyó munkát.


Fogadási idő:
Hétfő: 13.00-15.00 
Kedd: 9.00-12.00 és 13.00-15.00
Szerda: nincs
Csütörtök: 9.00-12.00 és 13.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00