On-line pályázás kitöltési útmutatója

ERASMUS és EGYETEMI KÜLFÖLDI RÉSZKÉPZÉSI és GO EAST RÉSZKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJRA
(2/3-5 hónap)

Pályázó hallgatók on-line űrlapjának kitöltéséhez http://apply.sze.hu

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ: 20176. március 5. (24.00 óra)

A pályázaton csak az a hallgató vesz részt, aki a fenti honlapcímen található on-line pályázati adatlap (csillaggal jelölt) kötelező rovatait kitölti.

1. Személyes adatok: A rovatokat értelemszerűen, a valóságnak megfelelő és a kért formátumban közölt adatokkal kérjük feltölteni.

 • Lezárt szemeszterek száma: a pályázás félévét megelőző aktív félévek száma. Mindegy melyik felsőoktatási intézménynél végezte a szemesztereket, ha BsC tanulmányait nem a SZE-n végezte, akkor is be kell számítani.
 • Milyen szinten kívánja az Erasmus pályázatot benyújtani? Azt a szintet kell bejelölni, amelyiken a külföldi tanulmányait folytatni szeretné (tehát a kiutazás félévében milyen szinten tanul a SZE-n)

Bármely ösztöndíjra jelentkezik, bármilyen szinten (BsC vagy MsC), minden esetben a BsC tanulmányainak kumulált korrigált kreditindexét vesszük figyelembe:
- Ha az eddigi tanulmányait (BsC, MsC) a SZE-n végezte, akkor a tanulmányi átlagát (kumulált korrigált kreditindexet) a NEPTUN rendszer automatikusan a pályázatához rendeli. 
- Ha BsC tanulmányait más intézményben végezte, és az MsC tanulmányait a SZE-n folytatja, akkor a BsC tanulmányi átlagát (kumulált korrigált kreditindexet) a diplomát kiállító intézmény TO-járól az átlagról szóló eredeti igazolását le kell adnia az NPK irodájába, vagy a BSC tanulmányok indexét bemutatni (amennyiben szerepel benne az átlag), vagy az akkori tanulmányi elektronikus rendszerben (NEPTUN/ETR) szereplő átlagot, a pályázati határidőt követő héten.

Amennyiben mondanivalója van az átlaggal kapcsolatban a megjegyzés rovatban kérjük, szíveskedjen ezt jelezni.

2. Nyelvismeret:
Nem kérjük a megszerzett nyelvvizsga bizonyítvány bemutatását! 
Az Europass önéletrajznak megfelelően kérjük (önértékelés alapján) jelölje be nyelvismeretének szintjét A1 – C2-ig. 
Első helyen azt a nyelvet kell bejelölni, amelyiken az első helyen választott intézményben/országban tanulni/dolgozni fog. 
Csak a legördülő menüben található nyelveket fogadjuk el pontszerző nyelvismeretként. (Egyéb nyelvismeretét a megjegyzés rovatban tüntesse fel.) 
Minden - időben benyújtott pályázó - hallgató számára szóbeli nyelvi elbeszélgetés (Idegennyelvi Oktatási Központ megrendezésében) lesz március/április hónap folyamán, melynek eredménye számít bele a pályázatba.
Maximum 3 nyelvből lehet felmérésen pontot szerezni.

Amennyiben a pályázó sem a hivatalosan meghirdetett időpontban, sem a pótidőpontban nem jelenik meg a nyelvi meghallgatáson, pályázatát töröljük.

3. Intézmények felsorolása:

 • Erasmus tanulmányi ösztöndíj esetében a rendelkezésre álló listából kell a szaknak megfelelő partnerintézményt (akár többet is) kiválasztani. Kérjük, nagyon figyelmesen nézzék át, hogy hány hónapos szemeszter lesz a választott intézményben, és mennyire szeretnének kiutazni, mert ez alapján osztjuk ki az ösztöndíjakat!
 • Erasmus gyakorlati ösztöndíj esetében a fogadó vállalat, cég országát, mint célország kell beírni.
 • Ha az Egyetemi külföldi részképzési pályázaton kíván indulni, a listán és azon kívül bármilyen európai intézményt választhat, de az ösztöndíjszerződés kötés idejére (1 hónappal a kiutazás előtt) rendelkeznie kell fogadónyilatkozattal.
 • Go East pályázat választható intézményeinek listája megtekinthető itt.

 

4. Banki adatok: A rovatokat értelemszerűen, a valóságnak megfelelő és a kért formátumban közölt adatokkal kérjük feltölteni.
(Ösztöndíj elnyerése esetén a hallgató és a Széchenyi István Egyetem közötti szerződéskor még változhat, ezért a pályázás időpontjában meglévő adatot kell megadni)

5. Egyéb tevékenységek:

 • Van-e társadalmi megbízatása: ebben a rovatban kell feltüntetni azokat a plusz státuszokat, melyet a tanulmányain felül ellát a pályázás időpontjában vagy megelőzően.
  Pl. ESN, EHÖK, EHKB tag, IAESTE/AIESEC, ELLA, Énekkar, Greenpeace … stb. (A pontozási szempontokban feltüntetett egyesületek, szervezetek stb. pontot érnek, a többit a megjegyzésben kell feltüntetni, melyekért szintén pontot lehet szerezni)
  Referencia, vagy igazolás benyújtása szükséges max. a pályázati határidőt követő héten!
 • Megjegyzés: minden egyéb közölnivaló ebben a rovatban kéretik feltüntetni. 
  Pl. sport teljesítmény, tanulmányi verseny (ha nem a TDK), művészeti tevékenység stb. Amennyiben a választható nyelveken kívüli nyelvismerete van, azt is itt kell feltüntetni a nyelvismeretet igazoló dokumentummal együtt (pl. érettségi latin nyelvből). Magát az igazolást (másolatát) a Nemzetközi Projekt Központba kell leadni.
  Referencia, vagy igazolás benyújtása szükséges max. a pályázati határidőt követő héten!

6. TMDK részvétel: A rovatokat értelemszerűen, a valóságnak megfelelő és a kért formátumban közölt adatokkal kérjük feltölteni. A legmagasabb elért eredményt számítjuk bele a pontokba. A SZE-n végzett TMDK tevékenységről nem kell igazolsát benyújtani.

A SZE-n kívüli TMDK tevékenységről referencia, vagy igazolás benyújtása szükséges max. a pályázati határidőt követő héten!

7. Feltöltési lehetőség: Amennyiben hiányzik, érvénytelen a pályázás.

 • Önéletrajz: fényképes Europass önéletrajz a választott partner, illetve az oktatás nyelvén. Mivel ez a nyelvi felmérő írásbeli részét képezik, minden választott nyelvből egy fájlba rendezve fel kell tölteni az önéletrajzot.  Amennyiben hiányzik, érvénytelen a pályázás.
 • Motivációs levél: max. 1 db A/4 oldal magyar nyelven megírt szöveg, mely tartalmazza céljait, elvárásait, terveit a külföldi tanulással/gyakorlattal kapcsolatban, választásának indoklását, illetve minden olyan információt, mely a pályázati rangsor összeállításakor fontos lehet, de megemlítésére az adatlapban nem volt lehetőség.

8. A pályázat az elküldés gomb segítségével véglegesítheti. Amennyiben sikeres volt a feltötés egy zöld sáv jelenik meg a pályázat regisztrációs számával. Ha piros sáv jelenik meg, akkor nem sikerült a pályázat elküldése, és a képernyőn megjelenik a hibás, vagy hiányzó adat neve.

Szakmai gyakorlat

Események

Levelezős konzultációs hétvége 2017. november 17. - 2017. november 18.
Nyugdíjas Találkozó 2017. november 21. 15:00 - 20:00
Levelezős konzultációs hétvége 2017. november 24. - 2017. november 25.

Nemzetközi Munkacsoport

A Széchenyi István Egyetem jelentős erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az intézményben folyó tudományos és oktatási tevékenység és az intézmény nemzetközi kapcsolatainak egyetemi színvonala folyamatosan emelkedjen. Ennek érdekében hozta létre  az Igazgatásszervezési Főigazgatóságon belül a Nemzetközi Munkacsoportot, amelynek fő feladata, hogy az intézményben folyó nemzetközi (elsősorban oktatási) tevékenységet koordinálja, segítse a nemzetközi projektekben folyó munkát.


Fogadási idő:
Hétfő: 13.00-15.00 
Kedd: 9.00-12.00 és 13.00-15.00
Szerda: nincs
Csütörtök: 9.00-12.00 és 13.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00