Egyetemi külföldi részképzés

A Széchenyi István Egyetem 2010. júliusi Szervezeti és Működési Szabályzatában (SzMSz) külföldi részképzési ösztöndíjra pályázatot hirdet.

A pályázás célja, hogy ösztöndíj támogatást nyújtson a SZE hallgatóinak külföldi tapasztalatszerzéséhez.

 

A pályázatot nyújthat be, aki:

- a SZE teljes idejű (nappali tagozatos), alap, egységes osztatlan vagy mesterképzésben résztvevő hallgatója nem költségtérítéses formában és
- ha a képzésen megszerzendő kreditpontok 60%-át már megszerezte.

Csak olyan részképzéssel kapcsolatosan lehet pályázatot benyújtani, mely

- a pályázó tanulmányaiba minimálisan 12 kreditpontként beszámítható,
- minimálisan három hónap időtartamú.

Az ösztöndíj mértéke: 150.000-170.000 Ft/hó

Pályázat beadásának rendje: (Az itt megadott időpontok hozzávetőlegesek, az adott tanévben változhatnak, ezért  kérem, hogy mindig az aktuális pályázati kiírást figyelje, ami a honlapunk kezdőoldalán, a hírekben írjuk ki!)

  • Pályázat meghirdetése - Január
  • on-line pályázati adatlap elküldése (megnyitható itt), valamint a kiegészítő igazolások leadása - Március
  • Értesítése a befogadott pályázatokról - pályázati határidőt követő 1 hét
  • Nyelvi meghallgatások - Március vége - Április eleje
  • Sorrend kialakítása - Április vége
  • Eredményhirdetés, ösztöndíjak kiosztása - Május eleje
  • Ösztöndíjas utazás megkezdése legkorábban Júliusban lehetséges.

Beadási határidő: 2017. március 5.

Jelentkezés egyéb feltételei, menete, elbírálása megegyezik az Erasmus ösztöndíj pályázattal. Az Erasmus páylázattal azonos tanulmányi időszakra Egyetemi külföldi részképzési pályázat nem nyújtható be! Részletek itt.

A kiutazással kapcsolatos eljárási rend és szabályok  és dokumentumok megegyeznek az Erasmus-Tanulmányi ösztöndíj eljárásával. Részletek itt.

Megpályázható intézmények: EU tagállamok felsőoktatási intézményei (A hallgató szakjának megfelelően).
Intézmények kereséséhez segítséget ad a PLOTEUS  honlapja, ahol képzési szint, ország, nyelv, szerint lehet keresni a
felsőoktatási intézményeket: http://ec.europa.eu/ploteus/home_en.htm

SzMSz szabályzat ide vonatkozó része megtekinthető itt.

Szakmai gyakorlat

Események

Nyugdíjas Találkozó 2017. november 21. 15:00 - 20:00
Levelezős konzultációs hétvége 2017. november 24. - 2017. november 25.
Szenátusi ülés 2017. november 27. 14:00 - 16:00
BESZÉLGESS VELEM! - HÁZASSÁG 2017. november 28. 17:00 - 18:00
Beszélgess Velem előadássorozat 3. előadás 2017. november 28. 17:00 - 18:00

Nemzetközi Munkacsoport

A Széchenyi István Egyetem jelentős erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az intézményben folyó tudományos és oktatási tevékenység és az intézmény nemzetközi kapcsolatainak egyetemi színvonala folyamatosan emelkedjen. Ennek érdekében hozta létre  az Igazgatásszervezési Főigazgatóságon belül a Nemzetközi Munkacsoportot, amelynek fő feladata, hogy az intézményben folyó nemzetközi (elsősorban oktatási) tevékenységet koordinálja, segítse a nemzetközi projektekben folyó munkát.


Fogadási idő:
Hétfő: 13.00-15.00 
Kedd: 9.00-12.00 és 13.00-15.00
Szerda: nincs
Csütörtök: 9.00-12.00 és 13.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00