CEEPUS ösztöndíj felhívás 2017/18- meghosszabbítva!

A bejegyzés érvényessége lejárt!

Image

 

A Széchenyi István Egyetem CEEPUS ösztöndíj-pályázatot hirdet a 2017/2018-as tanév tavaszi szemeszterére ausztriai résztanulmányok folytatására

Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2017. október 20.

A CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) közép-európai program a régióbeli felsőoktatási cserekapcsolatokat támogatja. A programban a részt vevő országok felsőoktatási intézményei, tanszékei által létrehozott hálózatok nyerhetnek támogatást.

A 2017/18 tanév tavaszi szemeszterében a Széchenyi István Egyetemről  az alábbi szakterületekről, szakokról az alábbi partnerintézmények megnevezett karára/tanszékére


Gazdász és nemzetközi tanulmányok szakos hallgatók részére:

- Fachhochschulstudiengänge Burgenland GmbH  (Eisenstadt, Ausztria), International Business Relations, 1 fő 4 hónapra (940 EUR/hó)

 Az intézményről további információk és választható tantárgyak listája ITT

Az ösztöndíj mértéke
Az ösztöndíjat a nyertes pályázó a fogadó országtól kapja, ennek mértéke országonként eltérő. Az aktuális összegekről bővebben a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) tájékozódhat, az egyes nemzeti CEEPUS irodák linkjeire kattintva.

 

Az ösztöndíj elnyerésének feltételei:

 • aktív hallgatói jogviszony
 • minimum két lezárt félév a kiutazásig,
 • maximum 35 éves kor,
 • CEEPUS-országbeli állampolgárság
 • jó tanulmányi eredmény
 • legalább B1 szintű nyelvtudás az adott ország oktatási nyelvén
 • az ösztöndíjas időszakra nem rendelkezik más, a külföldi tanulmányokat támogató ösztöndíjjal (kettős finanszírozás kizárása)
 • részvétel a SZE által szervezett nyelvi meghallgatáson (nyelvvizsga-bizonyítvány nem szükséges) 2017 október folyamán

 

Jelentkezési dokumentáció:

 • Szakmai önéletrajz (Europass formában) németül vagy angolul, a kint tanulás nyelve szerint,  - a NEPTUN kódot kérjük feltüntetni!
 • TDK, tanulmányi verseny stb. helyezéséről igazolás (másolat) - opcionális
 • Magyar nyelvű motivációs levél (kb.1 oldal) leadása

 A pályázat beadása: 2017. október 20.., a SZE Nemzetközi Irodába, postán (9026 Győr, Egyetem tér 1.) vagy személyesen 14.00 óráig (IG101).

A pályázatokat az egyetem kari  CEEPUS bizottságai bírálják el. Bírálati szempontok: tanulmányi eredmény, nyelvi meghallgatás eredménye, motivációs levél, tanulmányi verseny helyezés, egyéb szakmai, tevékenység. Minden beszámítani kívánt eredményt kérünk dokumentummal alátámasztani (tanulmányi verseny helyezés stb.)!

A bírálatnál előnyt élvez az a hallgató, aki még nem nyert CEEPUS ösztöndíjat.

A jelentkezés elfogadása esetén a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája e-mailben kiértesíti a pályázót az ösztöndíj elnyeréséről, és az ösztöndíjas további teendőiről, a külföldi tartózkodással kapcsolatos egyéb részletekről.

 

További információ

Tempus (Nemzeti Iroda) honlapján vagy a Ceepus honlapján valamint a Széchenyi István Egyetem CEEPUS koordinátoránál: Lazányi Andrea (IG101, lazanyia@sze.hu)

Szakmai gyakorlat

Események

Levelezős konzultációs hétvége 2017. november 17. - 2017. november 18.
Nyugdíjas Találkozó 2017. november 21. 15:00 - 20:00
Levelezős konzultációs hétvége 2017. november 24. - 2017. november 25.

Nemzetközi Munkacsoport

A Széchenyi István Egyetem jelentős erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az intézményben folyó tudományos és oktatási tevékenység és az intézmény nemzetközi kapcsolatainak egyetemi színvonala folyamatosan emelkedjen. Ennek érdekében hozta létre  az Igazgatásszervezési Főigazgatóságon belül a Nemzetközi Munkacsoportot, amelynek fő feladata, hogy az intézményben folyó nemzetközi (elsősorban oktatási) tevékenységet koordinálja, segítse a nemzetközi projektekben folyó munkát.


Fogadási idő:
Hétfő: 13.00-15.00 
Kedd: 9.00-12.00 és 13.00-15.00
Szerda: nincs
Csütörtök: 9.00-12.00 és 13.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00